Elindult az igénylési felület

TÁJÉKOZTATÓ

IGÉNYLŐKNEK

a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről. valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet soron elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által végrehajtandó intézkedésekről

A Főigazgatóság honlapján (https://szgyf.gov.hu/) közzétételre került az adatszolgáltatást és az ehhez kapcsolódó igénylés rögzítését biztosító felület, amelyen a fenti Rendelet 18.§ (4) bekezdésében meghatározott fenntartók az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kérhetik a Rendelet 18.§ (1) bekezdése szerinti fenntartók által jelentett, a munkavégzés alól a veszélyhelyzettel összefüggésben munkavégzési kötelezettség alól mentesült, 60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottak kirendelését, amennyiben az általuk fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél, illetve gyermekvédelmi intézménynél jelentkező munkaerő hiány az ellátás biztonságát veszélyezteti.

Az igénylés során a következő információk megadása szükséges:

  • a munkavégzés helyét (szolgáltató/intézmény neve; címe),
  • a betöltendő munkakört,
  • a betöltendő munkakörhöz szükséges végzettséget,
  • a kapcsolódó szakterületet, valamint
  • a foglalkoztatás időtartamát
  • az adott telephely engedélyezett dolgozói létszámát és a statisztikai állományi létszám (a rögzítés időpontjában aktív dolgozók száma).

A fenti adatokban bekövetkező változást a szolgáltatásra kötelezettek a következő napon kötelesek bejelenteni a Főigazgatóságnak.

Az adatszolgáltatásban szereplő foglalkoztatottak a Rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása, illetve az otthonukban élő, elsősorban idős rászorulók szociális alapszolgáltatásának biztosítása érdekében a munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás útján az SZGYF vagy harmadik személy által fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi intézménynél is foglalkoztathatóak meghatározott ideig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjáig.

A foglalkoztatott az általa így ellátott munkakörre előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult és a munkáltatói jogkört az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik. A munkabért, illetményt továbbra is az eredeti munkáltató fizeti meg. Amennyiben a veszélyhelyzeti foglalkoztatás alatt ellátott munkakörre előírt munkabér magasabb, illetmény magasabb, mint az eredeti szerződés, kinevezés alapján járó alapbér, illetmény, akkor a különbözetet a veszélyhelyzeti munkáltató megtéríti az eredeti munkáltatónak.

A veszélyhelyzeti foglalkoztatással kapcsolatos igényeket a jogszabályban rögzített intézmények fenntartói, a Főigazgatóság kirendelési portálján (kirendeles.szgyf.gov.hu) keresztül teljesíthetik az ott történt regisztrációt követően. A regisztráció során a fenntartó alapadatai mellett feltétlenül szükséges megadni az adatszolgáltatást végző személy, mint kapcsolattartó elérhetőségét (e-mail esetén munkahelyi e-mail cím) valamint azon intézményekkel kapcsolatosan, ahová a foglalkoztatottat szeretnék igényelni. Az intézménnyel kapcsolatos adatok kiterjednek azon telephelyre, ahol a munkavégzés történne. 
A sikeres regisztrációról a fenntartó és a kapcsolattartó e-mail címére is megküldésre kerül a felhasználói név és a jelszó. Előfordulhat, hogy a felhasználónevet és jelszót tartalmazó visszaigazoló e-mail a levélszemétbe (SPAM) kerül.

Amennyiben az adatszolgáltató alapadataiban és a kapcsolattartó adataiban változás történik, azt a kirendelési portál „Saját adataim” menüpontjában szükséges aktualizálni.

A regisztrációt követően a portálra történő belépéssel teljesíthető az adatszolgáltatás.

A munkaerő igényléssel kapcsolatos igények rögzítéséhez első lépéseként szükség van az igényhez kapcsolódó intézmény és telephelyeinek megadására. Csak a szervezeti egységek létrahozása után lehet a munkaerő igénylést rögzíteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem egy szervezeti egység ősfeltöltést kell csinálni, hanem csak azokat az intézményeket és telephelyeiket szükséges felrögzíteni, melyekhez kapcsolódóan igény rögzítése fog megtörténni. Bármikor kiegészíthető új intézménnyel és munkavégzés helyével (telephellyel) a rendszer.

Az esetlegesen előforduló technikai problémákat a kirendeles.support@szgyf.gov.hu e-mail címre jelezhetik, szakmai kérdéseiket pedig a kirendeles.szakma@szgyf.gov.hu e-mail címre.