A nevelőszülői hálózat támogatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Az Infrastrukturális fejlesztés a Jász-Nagykun Szolnok megyei nevelőszülői hálózatnál című EFOP-2.2.14-17-2017-00029 azonosítószámú projekt megvalósíatásáról

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői hálózata a „Széchenyi 2020” keretében az Emberi Erőforrás Operatív Program forrásaiból 39,09 millió, azaz harminckilencmillió-kilencvenezer forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül.

zarojaszkun2

A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, 2018. február 01-től 2019. július 31-ig.

A projekt célja: A nevelőszülői családokban elhelyezett sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosítása a nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül.

– A nevelőszülők 145 db háztartási gépet vehettek használatba, annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.

– A gyermekek és fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteinek figyelembevételével fejlesztő eszközöket és játékokat kaptak használatba. A beszerzett eszközök, társasjátékok használatához kapcsolódóan a humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése is megvalósult. Ennek eredményeként a nevelőszülők képessé váltak a beszerzett eszközök és fejlesz-tő játékok szakszerű használatára, mely által a gyermekek fejlesztését tudják elősegíteni.

– Kidolgozásra került a tárgyi eszközök nevelőszülők részére történő időleges használatba adásához kapcsolódó eljárásrend is.

– A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése érdekében a szakemberek 3 alkalomból álló csoportos fejlesztési tevékenységben vettek részt. A szervezetfejlesztés eredményeként a megyei szintű gyermekvédelmi szakellátási igényeknek megfelelően formálódó hálózat a munkatársakat is felkészítette a változásokra, hogy a szervezeti együttműködés erősödésével a hálózat probléma-megoldási és megújulási folyamata tökéletesedjen.

zarojaszkun1
– A hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében. beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű szervergép és egy nyilvántartó program, amely nagyban hozzájárult a működtetői oldal megerősítéséhez.

– A fejlesztés eredményeként a nevelőszülői hálózat feladatainak ellátásához 9 kapcsolattartó helyi-ség berendezése megújult, így a kapcsolattartások kulturáltabb körülmények között valósulhatnak meg, a játékok, eszközök biztosítják a tartalmas időtöltést.

Célcsoport: a nevelőszülői hálózatban ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek, nevelőszülők, szakemberek

További információ kérhető:
Pótáriné Szabó Erika projektmenedzser; szolnokinfra@gmail.com; +36-20/322 81 71 elérhetőségeken