A Heves Megyei Kirendeltség Osztozó fóruma Mátraverebély-Szentkúton

Szeptember 9-én a mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen tartotta a lelkigondozásról szóló szokásos évi munkatalálkozóját a Heves megyei Kirendeltség szakmai csoportja.

A huszonkét munkatárs a kirendeltség intézményeiből érkezett, a fenntartót pedig Dr. Szucsik István igazgatóhelyettes képviselte. A program hagyományosan több részből áll: az Osztozók része a közös tudásgyarapítás, amelyben Dr. Orosz Lóránt ferences szerzetes, főiskolai tanár, kegyhelyigazgató volt segítségünkre. Gondolatait először a hely egyes pontjaihoz fűzte, amelyből a kevésbé járatosak is megérthették, mit jelentenek a szimbólumok, a tárgyak, a helyek és formák, nemcsak művészeti vagy vallástörténeti szempontból, hanem hogy miként szolgálják a nagyszámú ide látogató lelkigondozását, elmélyülését. Megemlítette, hogy az SZGYF környékbeli szociális otthonai minden évben részt vesznek a kegyhely augusztusi búcsúnapján, és ahol lehet, a ferencesek segítenek a lelki kísérésben.

A résztvevők kérdezz-felelek formájában is szóba hozhatták személyes kérdéseiket, témáikat Lóránt atyának, aki nagy realitásérzékkel, saját élmények felidézésével és életismerettel felelt rájuk. Ő maga miskolci gépészmérnök fiatalból lett ferences szerzetes, és rengeteg emberrel találkozik munkája során – jól ismeri a lelki élet útjait.

A kiváló nyárias idő lehetővé tette, hogy a tapasztalat-megosztó, interaktív Osztozó a szabadtéri teraszon folytatódjék, ahol az alig pár órája életbe lépett járványügyi rendelkezések hatása volt a fő téma az intézményi lakóközösségek és a munkatársak életére, mentális teherbíró képességére.

Az ebédet követően részben a közös beszélgetés folytatódott, részben pedig lehetőség volt a kegyhely távolabbi pontjainak bejárására is egy kis erdei séta keretében, amely szintén módot adott a személyes dialógusra. A hely szépsége és nyugalma segített, hogy az összejövetel segítse, ami tulajdonképpeni célja: a tartalmilag és formailag is igényes találkozást a munkatársi közösségben.

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságának támogatásával jött létre, melyet  a megyei kirendeltség részéről Hollóné Berecz Erika, a Főigazgatóság részéről pedig Késmárki Zsolt referensek segítettek megszervezni.