Vagyongazdálkodási Főosztály

Vagyongazdálkodási Főosztály

Feladata a Főigazgatóság vagyongazdálkodási és ingatlanhasznosítási tevékenységének ellátása. A Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Vagyonkezelési Osztály
Fő feladatai:1. vagyongazdálkodási koncepciót készít,2. elvégzi a vagyonkezelési szerződések előkészítésével és módosításával kapcsolatos feladatokat,

3. vezeti az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat, a vagyonkatasztert működteti,

4. összefogja a vagyonnal kapcsolatos selejtezési feladatokat,

5. kezeli a vagyonkezelői, illetve a tulajdonosi hozzájárulásokat,

6. ellátja az állami vagyon gyarapodását eredményező feladatokat,

7. ellátja az elhelyezési célú használatbavételhez vagy bérbevételhez kapcsolódó feladatokat,

8. a Szervezeti és Működési Szabályzat 6. függelékében meghatározott gazdasági társaságok tekintetében a társasági jogi feladatokat ellátja, az alapítói döntéseket előkészíti.

Ingatlanhasznosítási Osztály
Fő feladatai:1. gondoskodik a Főigazgatóság ingatlan portfóliójának hasznosításáról a főigazgató által meghatározott egyedi ügyekben,2. koordinálja a kirendeltségek ingatlanhasznosítási tevékenységét, elvégzi a szakmai irányításukat és az éves ellenőrzési terv szerinti szabályossági ellenőrzést,

3. ellátja a Főigazgatóság által fenntartott intézmények tekintetében az ingatlanoknak és ingóságoknak az állami vagyoni körből való ki- és bekerülése vonatkozásában a vagyonkezelői jogot érintő feladatokat,

4. az ingó és ingatlan beruházási projektek tekintetében – amennyiben azok hasznosítással érintett ingatlanon valósulnak meg – ellátja a vagyonjogi feladatokat, az érintett ingatlanra vonatkozó hasznosítási megállapodások szükség szerinti módosítását előkészíti,

5. az ingó és ingatlan beruházási típusú projektek tekintetében a szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, együttműködve a Projektirányítási Főosztállyal,

6. az integrált üdültetési rendszert működteti (a kirendeltségek által üzemeltetett üdülők szálláshely-szolgáltatási tevékenységét tervezi, szervezi, koordinálja).

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység