Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása Vas és Zala megyében

Az EMMI felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által – a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszer létrehozására – meghirdetett pályázatra az SZGYF Zala Megyei Kirendeltségének fenntartásában működő Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be, amit sikeresnek ítéltek meg.

Csoportkép az elismerésekkel

A konzorcium tagjai a megyeházán szakmai nappal kezték meg a közös munkát november 18-án.

A konzorcium célja, a területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítása Vas és Zala megyében, olyan területi szociális alap- és szakosított ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely területi és szakterületi szinten lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

A hallgatóság hallgatja az előadást

A szakmai napon köszöntötte a résztvevőket Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki kiemelte, hogy a szociális szféra zökkenőmentes működtetése, a rászorulók ellátása, gondozása elengedhetetlen része életünknek.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében rámutatott: a pályázat egyik legfontosabb értéke, hogy a belső fejlesztést helyezi előtérbe, amikor is az intézmények a jól bevált módszereiket oszthatják meg egymással.

Zimborás Béla, a Zala Megyei Kirendeltég igazgatója beszédében hangsúlyozta, a konzorcium tagjai a sokszínűség mellett a működésükre jellemző sajátságos tapasztalatokat osztják meg egymással. Mindkét megyére az aprófalvas településszerkezet jellemző, ezért nagy kihívás a szolgáltatások elérésének széles körű biztosítása. Ezért is van nagy szükség a szakmai támogató háttérre.

Az egyik előadó beszél

A konzorcium tagjai: Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény (gesztor szervezet), Zalaegerszegi Gondozási Központ, Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központ, Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondviselés Háza-Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc, Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja, Bucsuszentlászló Község önkormányzata. A tagok között vannak, Zala és Vas megyei szolgáltatók, intézmények, állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartók.

Csoportkép a résztvevőkkel

SZGYF-Zala Megyei Kirendeltség