Tájékoztató az EFOP-2.2.25-22 pályázattal kapcsolatosan

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint együttműködő partner érintett az EFOP-2.2.25-22 Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése tárgyú pályázatban.
 A pályázó szervezetek az efop-2.2.25-22@szgyf.gov.hu e-mail címre küldhetik megkeresésüket az együttműködési megállapodással kapcsolatosan.
Tekintettel a 2022. december 22-től 2023. január 8-ig elrendelt igazgatási szünetre, a megkereséseket lehetőség szerint legkésőbb 2022. december 19-én 17.00 óráig szíveskedjenek meg megküldeni!
 
SZGYF Központ