Szociális Munka Napja Veszprém megyében

November 12-én ünnepeljük a Szociális Munka Napját, amely a társadalom részéről megnyilvánuló köszönet, megbecsülés azoknak a szociális ágazatban feladatot teljesítő munkatársaknak, akik az év minden napján segítik, illetve gondoskodnak a segítségre szoruló embertársainkról.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének és a fenntartásában működő Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, illetve a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének dolgozói 491 ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekről, és 995 hátrányos helyzetű valamilyen betegséggel élő honfitársunkról gondoskodnak.

Ez a nap jó alkalom arra, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét azokra a munkavállalókra, akik a segítségre szoruló gyermekekért, felnőttekért dolgoznak.

Teszik ezt a legnehezebb körülmények között is a gyermekvédelemben és minden szociális intézményben. Áldozatkészen, nagy szakmai alázattal.

Életünket, mindennapjainkat jelentős mértékben nehezíti a COVID-19 járványhelyzet. A szociális és gyermekvédelem területén az egészségügyi védekezés jelentős többletmunkát jelent. Ezen a napon meg kellene pihenni és a megérdemelt ünnepi pillanatra gondolni. Erre most nincs lehetőség, hiszen kollégáink éjjel nappal fáradhatatlanul dolgoznak, alkalmazkodva a járvány okozta váratlan eseményekhez is. Feladatuk a higiénés védekezés biztosítása, a megbetegedett embertársaink ápolása, illetve az egészséges, szociálisan rászoruló társaink óvása. A fizikai ellátáson felül a családokban működő szeretetet, összetartozás érzését, a tanulási problémákat, esetenként a munka elvégzésével járó örömöt, a szabadidő hasznos eltöltését és mindezekhez a háttér biztosítását mind-mind az itt dolgozó munkatársaknak kell az ellátottak mindennapjaiba varázsolni, szívvel, önzetlenül a hét minden napján. Ez sokkal többet jelent a hétköznapi értelembe vett munkánál. Sokszor azonnali krízishelyzeteket, konfliktusokat kell megoldaniuk. Azokat az embereket, akik ilyen képességekkel rendelkeznek, együttérzők, segíteni akarók a személyiségük teszi alkalmassá erre a munkára.

Az idei évben a Szociális Munka Napja ünnepén Főigazgatói dicséretben részesült áldozatkész munkája elismeréseként, Kocsiné Hosszu Teréz, fejlesztő pedagógus a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének dolgozója és Fallmann Józsefné, gyermekotthon vezető a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat dolgozója, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének két dolgozója Gergely Anita, költségvetési referens és Győri Anita, humánpolitikai referens.

A Veszprém Megyei Kirendeltség munkatársainak nevében, szívből gratulálunk a kimagasló szakmai munkája elismeréseként dicséretben részesült munkatársaknak.

Az Intézmények vezetőségének és munkatársainak, valamint a Kirendeltség munkatársainak további munkájukhoz kívánunk sok erőt, egészséget. 

Veszprém Megyei Kirendeltség