Szakmai nap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény szervezésében

A „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan tartották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény (mint gesztorszervezet) szervezésében 2021. december 14-én, Kazincbarcikán a Hotel Lukácsban megtartott szakmai napot.

 

Radomszky Lászlóné előadást tart

A rendezvényt több mint hatvan meghívott tisztelte meg jelenlétével, akiket Füleki Tímea Mária intézményvezető köszöntött: többek között Dr. Andráczi-Tóth Veronikát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások főosztályának főosztályvezetőjét, Dr. Joó Arankát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális Intézményirányítási Főosztály főosztályvezetőjét és munkatársait, Radomszki Lászlónét, az SZGYF Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatóját és munkatársait, konzorciumi partnereket, valamint intézményvezetőket.

Beszédében örömét fejezte ki a szakmai nap megvalósulása miatt és az iránt is, hogy ilyen nagy számban jelentek meg az érdeklődők. Hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak a szociális terület presztízsét emelik, emellett pedig az előadások, a közös eszmecserék a szakmai munka hatékonyságát növelik.

A programot Radomszki Lászlóné „Jövő Idő Sajószentpéteren” EFOP-2.2.3-17-2017-00015 projektjének ismertetése követte. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény rehabilitációs részlegén megvalósult felújításoknak, korszerűsítéseknek, fejlesztéseknek, eszközbeszerzéseknek köszönhetően a lakók életminőségét nagymértékben sikerült javítani. Mindezekhez köthetően pedig elérhetővé vált olyan szocializációs, pedagógiai és andragógiai eszközökkel végzett tervszerű fejlesztő tevékenység biztosítása, amely azon viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadását teszi lehetővé, illetve gyakoroltatja, aminek eredményeként a lakó lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, önmegvalósítására, fejlődésében egy magasabb szint elérésére. Emellett segíti a családi és/vagy lakóhelyi környezetbe való visszatérést, támogatja az új életút (karrier) építését, és az önálló életvezetési képesség kialakításával, illetve helyreállításával elérhető a legmagasabb szintű önállóság.

Az előadók csoportképen

Ezt követően Dr. Andráczi-Tóth Veronika „Aktualitások” című előadása következett, melyben megemlítette a szakmatámogatásban történt változásokat, ismertette „A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény” egyes rendelkezéseit, szót ejtett a területet érintő szabályozásokról, valamint részletezte a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terveket a szociális területet érintően.

A „Szenvedélybetegek rehabilitációjának lehetőségei, négy pillére épülő program segítségével” című szakmai bemutatót az intézmény rehabilitációs részlegének szakmai teamje tartotta meg. Elsőként Titkó István parókus osztotta meg gondolatait, aki Máriapócson rendszeresen tart lelkigyakorlatot a szenvedélybetegek számára (erről egy kisfilm keretén belül is megbizonyosodhattunk: önvallomásokról, a gyakorlat részleteiről, parókus úr módszereiről, tapasztalatairól és nem utolsósorban Isten segítő szerepéről szerezhettünk tudomást), de az intézményben is külsős munkatársként tevékenykedik.

A hallgatóság

A továbbiakban az intézmény rehabilitációs részlegének mindennapjait, a szakmai munkát, a különböző technikákat, a lakók által teremtett értékeket ismerhették meg a jelenlévők szintén egy film által.

A videó megtekintése után a részleg pszichológusa – Kalász Judit – egy jelenlegi, illetve egy egykori lakóval készített interjút az esemény résztvevői előtt. Utóbbi már teljesen önálló életvitelt folytat, előbbi pedig nagyon jó úton halad afelé, hogy önállóan, egy „új életet” kezdjen. Az őszinte, megható és érzelmekkel teli interjúkat követően mindkét személy hálás köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak.

A rehabilitációs részleg bemutatója után a szakmai nap egy közös ebéddel, majd egy kötetlen beszélgetéssel zárult. Összességében bátran jelenthető ki, hogy egy olyan rendezvényen vehettek részt a meghívottak, mely élő példával mutatta be, hogy a szakmájukra hivatásként tekintő kollégák és az ellátást igénybe vevők együttes, közös erőfeszítéseiknek köszönhetően óriási sikereket lehet elérni.


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény