Rangos elismerésben részesült dr. Pitzné Heinczinger Mónika

A Szent Kristóf a Gyermekekért díj a gyermekvédelem, gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére adományozható. Idén dr. Pitzné Heinczinger Mónika, az SZGYF Pest Vármegyei Kirendeltségének igazgatója kapta a díjat.

pitzne n

A Szent Kristóf a Gyermekekért díj átadására minden év decemberében kerül sor, melyből évente legfeljebb három adományozható. A díjjal az adományozást igazoló oklevél és plakett is jár.

Dr. Pitzné Heinczinger Mónikát a gyermekvédelmi intézmények vezetői terjesztették fel a díjra. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára 2023. december 14-én Budapesten adta át az elismeréseket. A Szent Kristóf a Gyermekekért díjban részesült még Ádám Andrea Magdolna, a Csillagfürt Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ózd gyógypedagógusa, valamint Majoros Marianna, a Károlyi István Gyermekközpont Fót csoportvezető nevelője.

Dr. Pitzné Heinczinger Mónika szakmai pályafutását 1989-től 1992-ig a Szobi Vörösmarty Mihály Nevelőotthonban kezdte nevelőként, majd rövid kitérőként a versenyszférában helyezkedett el. Szíve visszahúzta a szociális ellátásba, ezért 2000-től a Sződligeti Viktor Speciális Otthon gazdasági vezetője, majd 2007-től igazgatója lett. Igazgatói teendői mellett módszertani feladatokat is ellátott, megszervezte Pest Vármegyében a fogyatékkal élő személyek alap-, felül- és rehabilitációs vizsgálatát. Részt vett a szociális ágazat dolgozóinak képzésében, évekig tanította a szociális ápolók és gondozók új nemzedékét. Tagja a Fényszóró Kulturális Alapítványnak, munkájával hozzájárul a sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek kulturális életének színvonalasabbá tételéhez.

Kimagasló szakmai tudását igyekszik átadni kollégáinak, ezzel is hozzájárulva a Pest vármegyei szociális és gyermekvédelmi intézményekben történő magas színvonalú feladatellátáshoz.

Szakmai rátermettségét bizonyítja, hogy 2013-tól vezeti és irányítja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltségét. 2018 és 2019 között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmairányítási Főosztály főosztályvezetői teendőit is ellátta.

Munkáját mindig precízen, a jogszabályoknak megfelelően, lelkiismeretesen, alázattal és nagy felelősségtudattal végezte és végzi, amely során kitűnő kapcsolatokat épített ki az intézményekkel, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és a hatóságokkal egyaránt.

Hivatástudata, embersége példaértékű. Munkavégzés tekintetében maximalista, az intézményhálózat érdekeit mindig szem előtt tartotta és tartja.

Munkája és szaktudása révén meghatározó személyisége a Pest vármegyei és fővárosi intézményhálózatnak.

Köszönjük 10 éves áldozatos munkáját, gratulálunk az elismeréshez!

Pest Vármegyei Kirendeltség