Negyven éve segít az ÉFOÉSZ

Fennállásának negyvenedik évfodulóját ünnepelte március 21-én az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott rendezvényen felidéztük a hazai fogyatékosságügyben eddig elért eredményeket és köszönetet mondtunk azoknak az embereknek is, akik az ÉFOÉSZ-szal együttműködve azon munkálkodnak, hogy a hazánkban élő értelmi sérült emberek minél teljesebb életet élhessenek.

Gyene Piroska elnök beszédet mond

A szövetség 1981 óta képviseli az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik érdekeit. Időközben megtanultuk, hogy a küzdelem és a kitartás az érdekvédelem elkerülhetetlen velejárója, hiszen olyan célokért harcolunk, melyek megvalósulása akár hosszú éveket-évtizedeket is felölelhet. Ilyen nagy volumenű és összetett folyamat a 2036-ig esedékes intézményi férőhelykiváltás is, melynek sikerre viteléhez erős és szakmai alapon működő partneri kapcsolatokra, hosszútávú együttműködésekre van szükség. Szervezetünk munkatársai és a nagylétszámú bentlakásos intézetek szakemberei közt kialakult szakmai viszony régre nyúlik vissza, a közös munkának pedig 2018-ban új lendületet adtak az Önálló Életviteli Centrumok (ÖÉC-k) megjelenése.

Az intézményi férőhelykiváltás hatékony megvalósítása komoly kihívás elé állítja a hazai fogyatékosügy minden szereplőjét. Az ÉFOÉSZ kétféle módon tud segíteni a koncepció kivitelezésében. Egyrészről az intézetek lakóinak és szakembereinek nyújtott változatos képzésekkel, másrészt a kitagolási folyamat részeként kiköltöző embereknek szánt szakmai támogatással. Ezen gyakorlatokra pedig már számos pozitív példát tudunk felhozni a közelmúltból.

A korábban említett ÖÉC-k keretein belül működő életviteli workshopok és informatikai képzések az önálló élethez szükséges készségek és ismeretek erősítését célozzák. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együttműködve olyan programokat kínálunk fel, melyek az intézményen belül is támogatják az önálló döntéshozatalt és az önérvényesítést.

Ösztönözzük az intézetek falai közt megalakuló önérvényesítő csoportokat, emellett pedig az érintetteknek nap mint nap segítő szakemberek számára is tartunk képzéseket, többek közt könnyen érthető kommunikációról, támogatott döntéshozatalról és az önérvényesítés támogatásáról. Ezen ismeretek és szemléletmódok elsajátításának célja, hogy a lakók könnyebben tudják kezelni a kiváltással járó átmenetet és felvértezve álljanak a megváltozott életkörülményekkel járó kihívások elé.

Szervezetünk mindemellett a jövőben is igyekszik az igényekhez igazodó és folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és képzésekkel támogatni a folyamat zökkenőmentes lebonyolítását.

Az ÉFOÉSZ ezúton is támogatásáról biztosítja az intézményekhez tartozó szakembereket, akiknek kitartó munkáját nagyra becsüljük. Úgy véljük, hogy a hosszútávú, szoros együttműködés alapvető fontosságú, mivel
az intézményekben dolgozóknak és nekünk is az a célunk, hogy az ott élő értelmi fogyatékossággal élő honfitársaink életminősége a lehető legjobb legyen.


ÉFOÉSZ