Munkacsoport alakult

Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltségén Czibik Norbert András főigazgató ünnepi köszöntő beszédével kezdte meg munkáját az a munkacsoport, amely az ápoló-gondozó otthonok belső módszertani munkájának segítésére alakult. A négy megyei kirendeltség (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén)

2 450

vezetői és munkatársai, az NSZI, és az ÉFOÉSZ szakemberei részvételével induló szakmai program célja, hogy az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények napi működési gyakorlatába, szakmai dokumentumaiba beépüljenek a férőhelyek kiváltásáról szóló koncepcióban (1295/2014.(v.27.) foglaltak.  

A főigazgató a beszédében kiemelten fontosnak tartotta a kitűzött célokat, megvalósulásukat, amelyek az intézményekben élők mindennapjait segíthetik abban, hogy az adott lehetőségek között életüket minél teljesebben megélhessék.  A dolgozók számára is biztonságot jelenthet a munkájuk során a munkacsoportban résztvevő szakemberek, munkatársaik által összegyűjtött, a kormányhatározattal egybehangzó  jó gyakorlatok alkalmazása, amelyek az intézményben élő, fogyatékos személyek önálló, aktív szerepvállalását helyezik a középpontba.

Biztosította a résztvevőket, hogy az SZGYF minden segítséget megad munkájuk hatékony végzéséhez. A hat hónapra tervezett program, amelynek szakmai vezetője Fülöpné Gálik Erika a Nógrád Megyei Kirendeltség igazgatója, a munkacsoport által elfogadott témákban kialakított gyakorlatra alapozott tudástartalmak közreadásával zárult, és a mindennapok rutinjába beépülve folytatódik tovább.

SZGYF Központ