Módszertani egyeztetés

Az SZGYF, az NSZI és az ÉFOÉSZ együttműködésével  létrejött szakmai munkacsoport elsőként Nyíregyházán alakította ki azt a helyi munkacsoportot, amely az ápoló-gondozó otthonok belső módszertani munkájának korszerűsítését tűzte ki célul. 

 

A munkacsoport közös munkában

A munkacsoport az 1295/2019 számú kormányrendeletben foglaltak értelmében az ápoló -otthonok lakóinak közösségi beilleszkedéséhez, önállóságához igyekszik hozzájárulni az intézmény dolgozóinak gyakorlati tapasztalatokon nyugvó megsegítésével.

A rendezvényen Hasulyó Szabolcs kirendeltségigazgató elmondta, hogy a megyei ápoló-gondozó otthonok szakdolgozói örömmel vesznek részt a munkában, amelyben vállalták, hogy az intézmények működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét alakítják át abból úgy, hogy az maximálisan tükrözze a kormányprogramban megfogalmazott elveket.

A helyi munkacsoport vezetője, Kovácsné Mercs Mónika osztályvezető, tagjai a kirendeltség szakmai referensei, intézményvezetők és szakemberek mellett részt vesz még a programban jogi referens, és kommunikációs szakember is.

A munkacsoport

A jelenlévők megfogalmazták, hogy a kialakított tartalmak, az összegyűjtött „jó gyakorlatok” a helyi intézmények mellett a hasonló intézmények munkáját is tudják majd segíteni.

A szakmai munkacsoport munkája a továbbiakban intézményi szinten folytatódik.

SZGYF Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség