Közös ügy – Együttműködési megállapodás a Veszprémi Érseki Főiskolával

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Veszprémi Érseki Főiskola között együttműködési megállapodás jött létre 2022. március 21-én, amelyet Czibik Norbert András főigazgató és dr. Sebestyén József rektor írt alá. A megállapodás értelmében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a Veszprémi Érseki Főiskola hallgatói számára.

Czibik Norbert András és Sebestyén József aláírja a megállapodást

 

A szakmai gyakorlat célja, az elméleti és a gyakorlati ismeretek összekapcsolása mellett a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az ismeretek és a gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és az együttműködés, a feladatmegoldásokban pedig az értékelő és önértékelő magatartás fejlesztése.

A szakmai gyakorlat helyszínei a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság székhelye, kirendeltségei és a fenntartásában lévő intézmények.

A megállapodás aláírása során mindkét fél örömmel üdvözölte az együttműködés létrejöttét, kiemelve, hogy a szociális feladatok ellátása mindannyiunk közös érdeke és ügye.

SZGYF-Központ