1.3. Szervezeti és személyzeti adatok – Az SZGYF vezetői-központ

Főigazgató

Cséplőné Gönczi Veronika
főigazgató
tel.: +36-1-769-1704
e-mail: foigazgato@szgyf.gov.hu

Általános Főigazgató-helyettes

dr. Jeviczki Melinda Klára
általános főigazgató-helyettes
tel.: +36-70-199-1912
e-mail: jeviczki.melinda.klara@szgyf.gov.hu

Gazdasági Főigazgató-helyettes

Horváth Attila
gazdasági főigazgató-helyettes
tel.: +36-70-682-9437
e-mail: horvath2.attila@szgyf.gov.hu

Szakmai Főigazgató-helyettes

dr. Joó Aranka
szakmai főigazgató-helyettes
tel.: +36-70-338-2195
e-mail: joo.aranka@szgyf.gov.hu
Sajtófőnök
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Integritás Tanácsadó
Burszki Mónika
integritás tanácsadó
tel.: +36-70-682-9238
e-mail: burszki.monika@szgyf.gov.hu
Főigazgatói Iroda
dr. Sűrű Diána
főosztályvezető
tel.: +36-30-293-5323
e-mail: suru.diana@szgyf.gov.hu
Igazgatási és Ügyviteli Osztály
Godó Edit Zsuzsanna
osztályvezető
tel.: +36-30-473-3134
e-mail: godo.edit.zsuzsanna@szgyf.gov.hu
Szervezetfejlesztési Osztály
Pásztor András
osztályvezető
tel.: +36-30-354-8491
e-mail: pasztor.andras@szgyf.gov.hu
Stratégiai és Monitoring Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Belső Ellenőrzési Főosztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Felügyeleti Ellenőrzési Osztály
dr. Bozsik Tamás
osztályvezető
tel.: +36-30-419-1275
e-mail: bozsik.tamas@szgyf.gov.hu
Intézményi Ellenőrzési Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Jogi Főosztály
dr. Csernák Ibolya Virág
főosztályvezető
tel.: +36-30-408-9706
e-mail: csernak.virag@szgyf.gov.hu
Jogi és Perképviseleti Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Szabályozási és Intézményfelügyeleti Jogi Osztály
dr. Grózinger Szilvia
osztályvezető
tel.: +36-30-130-4030
e-mail: grozinger.szilvia@szgyf.gov.hu
Szervezeti Koordinációs Osztály
dr. Csevár Nóra
osztályvezető
 tel.: +36-30-601-9874
e-mail: csevar.nora@szgyf.gov.hu
Intézménygazdálkodási Főosztály
Horváth Nóra
főosztályvezető
tel.: +36-30-016-7649
e-mail: horvath.nora@szgyf.gov.hu
Költségvetési és Tervezési Osztály
Sás Szilvia
osztályvezető
tel.: +36-30-181-2009
e-mail: sas.szilvia@szgyf.gov.hu
Kontrolling és Monitoring Osztály
Stáhl Ádám
osztályvezető
tel.: +36-20-285-4781
e-mail: stahl.adam@szgyf.gov.hu
Megyei Gazdasági Osztályok
Megyei gazdasági osztályok elérhetőségei
Gazdálkodási Főosztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.  tel.:
e-mail:
Pénzügyi Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Számviteli Osztály
Hegedüsné Réti Anikó
osztályvezető
tel.: +36-70-646-2707
e-mail: hegedusne.reti.aniko@szgyf.gov.hu
Munkaügyi Osztály
Jakab Lívia
osztályvezető
tel.: +36-70-642-4779
e-mail: jakab.livia@szgyf.gov.hu
Vagyongazdálkodási Főosztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Vagyonkezelési Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Ingatlanhasznosítási Osztály
Csipai Gergő
osztályvezető
tel.: +36-70-903-3410
e-mail: csipai.gergo@szgyf.gov.hu
Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály
Virág Péter
főosztályvezető
tel.: +36-70-399-8755
e-mail: virag.peter@szgyf.gov.hu
Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Riedlmayer Károly
főosztályvezető
tel.: +36-30-601-4292
e-mail: riedlmayer.karoly@szgyf.gov.hu
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály
Dr. Varga Anikó
főosztályvezető
tel: +36-20-218-4055
e-mail: varga.aniko@szgyf.gov.hu
Projektirányítási Főosztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Projekttámogatási Osztály
Cseppentő László
osztályvezető
tel.: +36-20-821-6650
e-mail: cseppento.laszlo@szgyf.gov.hu
Projektvégrehajtási Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Projekt Pénzügyi Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető tel.:
e-mail:
Személyügyi Főosztály
Fockter Judit
főosztályvezető
tel.: +36-30-144-3084
e-mail: fockter.judit@szgyf.gov.hu
Humánpolitikai Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
Krasnyánszki Orsolya Beáta
osztályvezető
tel.: +36-30-144-3161
e-mail: krasnyanszki.orsolya.beata@szgyf.gov.hu
Informatikai Főosztály
dr. Badinszky Péter
főosztályvezető
tel.: +36-30-144-3207
e-mail: badinszky.peter@szgyf.gov.hu
Informatikai Üzemeltetési Osztály
Vajkó Ferenc Dávid
osztályvezető
tel.: +36-30-481-8497
e-mail: vajko.ferenc.david@szgyf.gov.hu
Fejlesztési és Alkalmazás-támogató Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető tel.:
e-mail:
Szociális Intézményirányítási Főosztály
Szűcs Márta Éva
főosztályvezető
tel.: +36-70-440-4358
e-mail: szucs.marta.eva@szgyf.gov.hu
Szociális Ellátási és Ellenőrzési Osztály
Schranez Erika
osztályvezető
tel.: +36-30-485-9521
e-mail: schranez.erika@szgyf.gov.hu
Szociális Szolgáltatástervezési és Adatszolgáltatási Osztály
dr. Zala Katalin
osztályvezető
tel.: +36-30-091-6775
e-mail: zala.katalin@szgyf.gov.hu
Szociális Szakmafejlesztési Osztály
Jelenleg nincs kinevezett vezető.
Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály
Sidlovics Ferenc
főosztályvezető
tel.: +36-30-876-2566
e-mail: sidlovics.ferenc@szgyf.gov.hu
Gyermekvédelmi Ellátási, Adatszolgáltatási és Ellenőrzési Osztály
Szügyi Dávid Patrik
osztályvezető
 tel.: +36-30-428-9603
e-mail: szugyi.david@szgyf.gov.hu
Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési és Szakmafejlesztési Osztály
dr. Horváth Etelka
osztályvezető
tel.: +36-30-566-2290
e-mail: horvat.etelka@szgyf.gov.hu
Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály
Zádorlaki Emília
osztályvezető
tel.: +36-30-566-4883
e-mail: zadorlaki.emilia@szgyf.gov.hu
Esélyteremtési Főosztály
dr. Máté János
főosztályvezető
tel.: +36-20-562-1594
e-mail: mate.janos@szgyf.gov.hu
Ellátottjogi és Gyermekjogi Osztály
dr. Fridrich András
osztályvezető
tel.: +36-30-485-9360
e-mail: fridrich.andras@szgyf.gov.hu
Fogyatékosságügyi Osztály
dr. Szőke László
osztályvezető
tel.: +36-30-961-4011
e-mail: szoke.laszlo@szgyf.gov.hu
Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Bakos Edina
osztályvezető
tel.: +36-30-565-8920
e-mail: bakos.edina@szgyf.gov.hu
Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
Beregnyei Beáta
bizottságvezető
tel.: +36-1 769-1846
e-mail: beregnyei.beata@szgyf.gov.hu