Köszönet a szociális munkásoknak – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége a Szociális Munka Napja alkalmából köszöntötte azokat a szakembereket, akik az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgoznak és munkájukat felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség a Szociális Munka Napjáról történő megemlékezést az érvényben lévő járványügyi helyzetre való tekintettel online formában tartotta meg.

Hasulyó Szabolcs a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség igazgatója köszöntő beszédében kiemelte, hogy a szociális szférában dolgozók azt az utat választották, hogy segítséget nyújtsanak az idős, fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg embertársainknak és a családjukból kiemelt, rászoruló gyermekeknek. Teszik ezt sokoldalú szakértelemmel, felkészülten, őszinte együttérzéssel, áldozatvállalások mellett. Továbbá hangsúlyozta, hogy a segítők munkája egyfajta „szolgálat”, aminek a középpontjában az ember áll. A kirendeltség igazgatója megköszönte a dolgozók kitartását és a járványügyi helyzet idején tanúsított helytállásukat.

Czibik Norbert András főigazgató-helyettesi köszöntőbeszéde, valamint „Reményik Sándor: Csendes csodák” című verse és a Tordasi Szivárvány Együttes előadásában a „Te majd kézenfogsz” című dal köszöntésként elektronikus úton lett megküldve az intézmények részére.

A 2020. évi Szociális Munka Napja alkalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 3 dolgozó részesült elismerésben.

Főigazgatói dicséretben részesült:

Esztári Lászlóné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Nyírbéltek általános intézményvezető helyettese

– Szilágyi Gabriella, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Mándok szakmai intézményvezető helyettese

Veress Sándorné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi gyámja

Mind a Főigazgatói dicséretben részesülő, mind a kirendeltség és az intézmények további munkatársai számára jó egészséget kívánok munkájukhoz!

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége