A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kutatási beszámoló konferenciája Kőbányán

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint támogató-finanszírozó intézmény közreműködésével rendezték meg június 18-án a Kőbányai Kulturális Központban a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum konferenciáját. Az esemény annak a szerhasználati kutatásnak az eredményeit tárta a kerületi szakemberekből, vezetőkből, pedagógusokból álló közel száz fős hallgatóság elé, amelyet Kőbánya vezetői és képviselőtestülete rendeltek meg egy szakértő kutatócsoporttól, hogy átfogó képet kapjanak a kerület kábítószerügyi helyzetéről és a prevenciós lehetőségekről. A munkát az EMMI és az önkormányzat forrásaiból finanszírozták.

A fórumot végig figyelemmel kísérte és bevezetőt mondott D. Kovács Róbert Antal polgármester is. Elmondta: Kőbánya rossz híre elsősorban a Hős utcai állapotok miatt terjedt el a médiában, ami stigmatizálta a városrészt, egyfajta morális pánikot okozva. Egy tünetről van szó, amely nem kőbányai, hanem országos méretű probléma, ami korosztályoktól és társadalmi helyzettől is független. Az itteni helyzet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egyeztető fórum fővárosi szinten is megalakuljon és segítse a megismerést, az orvoslást. A nagyon könnyen elérhető bódítószerek veszélyeinek most kezdünk igazán tudatában lenni, és nem tudjuk, mit hoz a jövő.

A kutatást vezető Szécsi Judit, az ELTE oktatója, valamint kollégái, Bokányi Zita és Kovács Szilvia három témakörben mutatták be munkájuk eredményeit. Két fő irányban kutattak: a helyi szakértőket kérdezték meg fókuszcsoportos és online formában a jelenségről, valamint a szerhasználati szokásokról vizsgálódtak különböző korcsoportokban. A jövő hónap végére pedig a szakpolitikai ajánlások is elkészülnek majd. Fókuszcsoportos interjúk, oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, rendvédelmi, addiktológiai ellátó, és civil szervezetek bevonásával dolgoztak. 232 helyi, terepen működő szakember online kérdőíven válaszolt. A felmérés tanulsága, hogy a szakemberek a dohányzást és az alkoholt, valamint az energiaitalok túlzott fogyasztását tették első helyre. Az illegitim pszichoaktív szerhasználat és az alkohol, dohány szinte mindig együtt jár. A herbál, a biofű és az altató, nyugtató és gyógyszeraddikció is igen jelentős. Ellentmondás, hogy a szakemberek a kerületi droghasználatot igen magasnak értékelik, de az oktatási-nevelési intézmények hétköznapjaiban ez nem tükröződik, aminek a tanórán kívüli és a hétvégi szerhasználat lehet a magyarázata.


Az energiaital-probléma és a gyógyszerfügés jelentőségét még nem igazán ismertük fel. A szülői droghasználat és a bántalmazó elhanyagolás szerepe óriási. A középrétegnél az alkohol-és gyógyszerfüggés terjedése a tendencia, de ők jobban titkolják. A közterületi droghasználat és a Hős utca mint kiemelt probléma általánosan ismert, de elsősorban mint terjesztőhely, és nem a rendőrségi jelenlét, hanem a konkrét eljárások megindulása jelentett elrettentő hatást. Ezek nyomán azonban a jelenség szétterült a környező utcákban, újabb gócpontok alakultak ki. A segítő intézmények férőhelykapacitása nem elégséges, a szakemberek jellemzően eszköztelenek a beavatkozásban, a prevenció rendőrség által végzett formái nem hatékonyak.

Az intézményi, szakemberi együttműködés informális hálózata jó. A szenvedélyproblémák mint társadalmi összefüggésekből vezethetők le, amelynek nagyságrendje gyakran bénító a szakemberek számára is. A 8-10. osztályos kerületi fiatalok közötti kutatások rámutattak: ha valami felkelti a kíváncsiságukat, akkor nemigen figyelnek a tilalmakra. 13%-ukra pedig semmilyen szabálykövetés nem jellemző. Problémás szerhasználónak a diákok negyede bizonyult: a kávé, cigaretta és energiaital rendszeres használata jellemző, ugyanennyien legalább havi egy alkalommal használnak illegitim szereket is.

Bereczki Sándorné, a kőbányai Emberbarát Alapítvány igazgatóhelyettese a szervezet átfogó segítségnyújtó és prevenciós tevékenységét mutatta be, amely harminc éve segíti a kerületi vezetés munkáját.

A kutatók rövidesen összefoglaló szakmai ajánlásokat tesznek majd le a kerületi vezetők és a képviselőtestület asztalára, a hatékonyabb problémakezelés érdekében.

SZGYF Főigazgatói Iroda