Hétköznapi Hősök Fejér megyében

November 12-én, világszerte a Szociális Munka Napját ünnepelik. A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 23 éve ezt a napot a szociális munka napjaként jelölte meg, ezzel is alkalmat teremtve arra, hogy a közvélemény figyelmét azokra a szakemberekre irányítsa, akik az egész életüket mások megsegítésére tették fel. Érdemeik elismerését szolgálta az a törvényhozói döntés is, melynek értelmében 2017. évtől hazánkban ez a nap, munkaszüneti nap az e területen dolgozó munkavállalók számára. Sajnos az idei évben a világban kialakult járványügyi helyzet nem engedte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, ünnepélyes keretek között mondhassunk köszönetet a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknak az áldozatos munkájukért.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak – intézményfenntartóként – kiemelt célja, hogy a rászoruló embertársaink számára biztosított legyen a szakmai segítségnyújtás, és a biztonságos szakellátás feltétele e területen. Nem vitatható azonban, hogy a valódi érdem a szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozóké. Az Ő munkájuk nélkülözhetetlen, felbecsülhetetlen értékű. Ezt tapasztaljuk meg Fejér megyében is nap, mint nap, az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő szociális és gyermekvédelmi intézményeinkben. Az itt elvégzett áldozatos szakmai munka, és mentálhigiénés tevékenység mellett az intézményi dolgozók rendíthetetlen kitartása és embersége az, mely hozzásegíti rászoruló embertársainkat a mindennapi életben való boldogulás megkönnyítéséhez, életminőségük javításához. Ez a tiszteletre és elismerésre méltó életszemlélet, feladatvállalás, a jelenleg zajló koronavírus-járvány idején különösen megfeszített munkát, a járvány elleni védekezés során folyamatos felkészültséget, gyors, rugalmas emberi és szakmai lereagálást igényel a dolgozóktól. A fenntartó képviselőjeként, Mátrahalmi Tibor, az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója levélben köszönte meg az intézmények vezetőinek és dolgozóinak az év minden napján végzett odaadó szolgálatukat, és áldozatos munkájukat. 

A 2020. évben, az előző évek hagyományaitól eltérően, igazodva az intézményekben lévő járványügyi helyzethez rendhagyó módon több időpontban került sor a fenntartói kitüntetések átadására is. A fenntartói díjakat az intézményvezetők jelenlétében Mátrahalmi Tibor igazgató adta át.

Az idei évben az intézményi dolgozók közül SZGYF Főigazgatói dicséretben részesült Kelemen Beáta, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ sárbogárdi intézményegységének vezetője, és Balogh Anett, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Mezőszilas telephelyének vezetője. Az FMISZI javaslatával egyetértésben, a fenntartó a konstruktív együttműködést megköszönve, szintén kitüntetést adott át Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya vezetője részére is. Az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség dolgozói közül főigazgatói elismerésben részesült Pál Mária, az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltsége Fejlesztési Osztály vezetője és Hegedűs Józsefné, az SZGYF Területi Gazdálkodási Főosztály megyei számviteli referense.

Fejér Megyei Kirendeltség