Nemzetközi kapcsolatok

A Társadalmi Kapcsolatok Osztálya munkatársai elkötelezettek amellett, hogy az ellátottak és gondozottak számára egyre több lehetőséget biztosítsanak képességeik fejlesztésére, a világ és egymás megismerésére, a céljaik elérésére. Akár országon belül, akár nemzetközi szinten szeretnénk lehetővé tenni számukra és a szakemberek számára, hogy megismerjék egymást, egymás kultúráját, hasonló helyzetekben élő vagy dolgozó, más országokból származó embereket, valamint hogy megosszák egymással ismereteiket és tapasztalataikat.
Az első években folytatott nemzetközi együttműködésünk inkább a szomszédos országokra összpontosított, a társadalmi szervezetekkel és intézményekkel való partnerség erősítése érdekében, valamint csereprogramok szervezése céljából gyermekek, intézmények lakói és szakemberek számára. A 2017. évi nemzetközi stratégia értelmében a Főigazgatóság nyitottá vált új kapcsolatok kiépítésére távolabbi országokban is, hogy a nemzetközi tanulás, a bevált gyakorlatok révén fejleszthesse ellátórendszerét, illetve hogy ellátottainknak és szakembereinknek több lehetőséget biztosítson tájékozódásra, tapasztalatcserére, csereprogramokra.

A Főigazgatóság a European Social Network-nek (Európai Szociális Hálózat) az SZGYF 2014 óta rendes tagja, minden évben tagdíj-befizetőként különböző lehetőségekben és kedvezményekben részesül. Budapesten szerveztük a 2015-ös European Social Services Conference-t, de jelen voltunk a 2017-es éves nagy konferencián, Máltán is, valamint számos munkacsoport-találkozón, workshop-on: Pozsonyban, Brüsszelben, Lisszabonban, Bécsben, Párizsban. Ezeken a találkozókon a magyar fél legtöbbször előadás megtartásával is képviselte az országot és az ágazatot. A Peer Learning Visit c. pályázatán 2018-ban nyertünk egy cserelátogatási lehetőséget Szlovéniával: szlovén kollégák látogattak Zala megyei szociális intézményeinkbe, az SZGYF részéről pedig gyermekvédelmi szakemberek látogattak a szlovéniai Ptuj-ba es Mariborba, hogy megismerkedjenek a helyi gyermekvédelemmel. További cserelátogatásokra indult kezdeményezés, ezek jelenleg még folyamatban vannak. Ezenkívül ingyenes havi hírlevélre van lehetősége feliratkozni bármely SZGYF-munkavállalónak vagy annak fenntartásában működő intézmények dolgozóinak, ahol naprakész információkhoz juthatnak a szociális ágazat európai trendjeiről, eseményeiről, módszereiről.

Svájc: 2015-2017-ig intenzív volt a kapcsolat Zürichi Tudományegyetem egyik docensével, a FICE Svájc vezetőjével, ill. rajta keresztül néhány svájci gyermekotthonnal. Szakmai tapasztalatcserék történtek és tervek készültek évekig a Community of Practice (Gyakorlatok Közössége) keretében, fenntartó, intézmények és egyesületek bevonásával. Ezekből néhány látogatás (pl. brazil fiatalok és kollégák Budapesten), három workshop Zürichben és Budapesten és egy ifjúsági tábor megvalósult. 2017-ben szerveztünk egy 5 napos tábort, amelynek keretében 3 budapesti és 3 Zürich-környéki gyermekotthon fiataljai ismerkedtek meg egymással.

2017-ben és 2018-ban a korábban országos fotópályázatként meghirdetett ellátotti programot kibővítettük és Nemzetközi Fotópályázatokat szerveztünk „Múlt-Jelen-Jövő – Életem 3 Képben” és „Hang és Kép” címmel. Ezeken részt vett Magyarországon kívül Ukrajna, Románia, Svájc, Szlovénia, Szlovákia, Ausztria és Brazília szakellátásban élő gyermekei, fiataljai, valamint bentlakásos intézmények felnőtt lakói is. Sokan személyesen is eljöttek a díjátadó és kiállításmegnyitó ünnepségre (pl. Kelet-Ukrajnából, Szlovéniából, Romániából) és azt követően Budapesten töltöttek néhány napot, így volt alkalom a szorosabb megismerkedésre is.

Ukrajnából két alkalommal is kaptunk meghívást a LEF Alapítvány részeként működő Ginger Gyermekvédelmi Program által szervezett nemzetközi konferenciára, Lembergbe, ebből az egyik alkalommal bemutatkozott a magyar gyermekvédelem is egy főigazgatósági munkatársunk előadásán keresztül.

Románián belül számos szervezettel történt kapcsolattartás: az erdélyi városokban, magyar nyelvű szakemberekkel intenzívebb a cserekapcsolat, főképpen intézményi szinten és főképpen a keleti országrészen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Központ több éve tartó szakmai együttműködést alakított ki a határon túli szlovákiai, ukrán és romániai gyermekvédelmi intézményekkel. Részt vettek a szatmárnémetiből irányított INTERREG „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016-2020” keretében szervezett programokon, találkozókon intézmények és intézményfenntartók között. Az SZGYF küldöttei is jelen voltak, amikor a Szatmárnémeti Gyermekvédelmi és Szociális Jóléti Főigazgatóságának (DGASPC) vezetősége 2016. október 27-28-án meglátogatta Nyíregyházán a megyei igazgatóságot, majd a megyében több gyermekotthont.  A látogatás végén a felek szakmai együttműködésük folytatásáról aláírtak egy együttműködési megállapodást. Egy évvel később a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Jóléti Főigazgatóság jubileumát ünnepelte, melynek 2017. november 23-án, Szatmárnémetiben rendezett eseményére mi is meghívást kaptunk.

A 2015-ben megrendezett bélapátfalvai nemzetközi konferencián kialakult kapcsolatoknak köszönhetően 2016 nyarán, Maros megyében sportprogramra invitálták magyarországi ellátottainkat: a Marosvécsi Neuropszichiátriai és Rehabilitációs Központ három ország csapata részére szervezett petanque-bajnokságot: Románia, Szlovákia és Magyarország képviseltette magát csapataival. Tehetséggondozási projektjeinkbe igyekeztük mi is bevonni a romániai partnereket: az SZGYF Fővárosi Kirendeltségével és a Cseppkő Gyermekotthonnal közösen szervezett Tehetség Határok Nélkül gálákon 2016-ban és 2017-ben több erdélyi gyerekcsoport is kapott fellépési lehetőséget, akárcsak a 2017-es és 2018-as nemzetközi fotópályázatokon és filmes táborban. A forgórendszerben megszervezett, 2018-ban Erdélyben, a csíksomlyói Jakab Antal Házban sorra kerülő Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencián az SZGYF is képviseltette magát vezetőivel, gyermekvédelmi szakemberekkel. 2018 novemberében Erdélyből látogatott el hozzánk szakmai tapasztalatcserére a Talentum Alapítvány és a Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóság küldöttsége, amelynek keretében gyermekotthonokat látogattak Budapesten.

Szerbia – 2015-ben és 2016-ban két alkalommal is ellátogatott egy szerb gyerekcsoport Magyarországra, valamint a mieink is eltöltöttek 5 napot egy belgrádi gyermekotthonban. Egy másik alkalommal szerb gyermekek meghívást kaptak a Tehetség Határok Nélkül gálára, a szerb kollégák pedig a debreceni gyermekvédelmi konferenciánkra. A 2016-os bécsi FICE Kongresszuson is találkoztak szakembereink, illetve gyermekotthonokban élő utógondozott fiatalok is a konferenciához kapcsolódó táborban. A 2017-ben általunk szervezett FICE-SZGYF Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferenciát szerb előadó és résztvevők is megtisztelték, a Nemzetközi Filmes Táborunkban pedig volt szerb utógondozott résztvevőnk is.

Szlovénia – A European Social Network találkozóinak köszönhetően jó kapcsolat alakult ki a Ptuji Szociális Szolgáltatások Központjával. A korábban már említett cserelátogatásokon túl (gyermekvédelmi és fejlesztő foglalkoztatás témákban) részt vettek a 2017-es és 2018-as Nemzetközi Fotópályázatunkon és mindkét alkalommal jelen voltak a budapesti díjátadó ünnepségen. Az utóbbi versenyen első helyezést ért el az egyik szlovén résztvevő. Szlovén gyermekvédelmi szakemberek elfogadták meghívásunkat a 2017-es FICE-SZGYF Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferenciánkra is, ahol további tapasztalatcserére nyílt lehetőség. Függőben van még egy szlovén látogatás Magyarországon, a Szociális Szolgáltatások Központjában történt gyökeres átalakítások egyelőre ezt nem tették lehetővé.

Szlovákia – A 2016-ban megrendezett XXVI. Nemzetközi Gyermekvédelmi Sporttalálkozó kapcsán meghívást kaptunk az Usmev Ako Dar (Mosolyt Ajándékba) Alapítvány, valamint a szlovák Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központi Hivatal által szervezett „Hidak a szociális és jogi gyermekvédelemben” című nemzetközi konferenciára, amelyen előadóként voltunk jelen 2016 novemberében, Pozsonyban. Az Alapítvány tagjai részt vettek az azt követő évben a Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferenciánkon, ahol párkányi, szakellátásban élő gyerekek nyújtottak zenés műsort az összegyűlteknek. A Nemzeti Színházban szervezett Tehetség Határok Nélkül gálaműsorra meghívást kapott néhány szlovákiai otthon, akik közül Jókáról látogatott el az eseményre egy kis csoport. A Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség és a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2016 óta szintén jó kapcsolatot ápol felvidéki intézményekkel, többek között az Érsekújvári Remény Kora Szociális Szolgáltató Intézménnyel (VEK NÁDEJE Zariadenie sociálnych sluzieb Nové Zámky).

Ausztria – A FICE Austria vezetőjén keresztül számos ponton történt együttműködés: A 2016-os FICE Kongresszust követően jött az elhatározás, hogy a következő konferenciát közösen szervezzük. 2017 szeptemberében, Esztergomban került sor a 300 főt befogadó FICE-SZGYF Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferenciára. A találkozón részt vevők a következő országokból érkeztek: Ukrajna, Szlovénia, Szerbia, Ausztria, Izrael, Szlovákia, Egyesült Királyság, Románia, Horvátország, Argentína, Bulgária, Svájc, Németország, Kenya és Finnország. Ezt megelőzte szervezésünkben egy egyhetes Nemzetközi Filmes Tábor utógondozott fiataloknak. A „Video Prespectives” című táborban 43 fő résztvevő készített el 5 olyan filmet, amelyek a konferencián is levetítésre kerültek. A résztvevő fiatalok a következő országokat képviselték: Magyarország, Hollandia, Németország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Románia. 2018-ban, szintén a FICE Austria és a németországi Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen közreműködésével, megszerveztünk egy tanulmányi utat Bécsbe és Budapestre, ahol szociális és gyermekvédelmi szakemberek mutattak volna be krízisközpontokat, otthonokat, nappali ellátó központokat, valamint bemutatták volna az adott ország ellátórendszerét. Ezt a programot végül anyagi okokból egy későbbi időpontra halasztották.

Németországban az egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezet a Diakonie, amelynek önkéntes szociális munkásai számára 2016 és 2018 között 3 alkalommal is szerveztünk tanulmányi látogatást budapesti gyermekotthonokban.  Az SZGYF (az EMMI mellett) 2015 óta tagja a KKM szervezésében megvalósuló Magyar- Türingiai Vegyes Bizottságnak és 2016 óta a Magyar- Bajor Vegyes Bizottságnak, amelyeknek kétévente sorra kerülő ülésein munkatervekben fogalmaztunk meg lehetséges együttműködési területeket. A dél-németországi Paritätische Schulen für soziale Berufe Hausach (Szociális Munkák Paritás Iskolája Hausachban) gyermekotthoni nevelőnek tanuló diákcsoportjait 2017-ban és 2019-ben is vendégül láttuk budapesti tanulmányi útjukon, ahol gyermekotthonokat mutattunk be nekik. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) meghívására, a Diakonie Baden által benyújtott pályázatban, a 2020-ban induló Interreg Duna Transznacionális Programban az SZGYF társult partnerként, szakmai közreműködői szerepben vesz részt. A projektben még részt vevő országok: Németország, Ausztria, Bosznia–Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Moldova, Románia, Szlovénia és Szerbia. 2019-ben, a fóti Károlyi István Gyermekközpont jubileumi ünnepségén, vendégként jelen volt a Berlinben működő Königsheider Eichhörnchen e. V. egyesülettől egy 10 fős küldöttség. A vezetőségen kívül volt alkalmunk találkozni az egykori königsheide-i gyermekotthon volt növendékeivel is, akik még gyermekkorukban (a ’70-80-as években) csereutazásokon vettek részt az akkori fóti Gyermekvárosban. 

Franciaország és Olaszország pszichiáterei és pszichológusai 17 éve rendezik meg Budapesten „Dívány a Dunán” címmel a Nemzetközi Pszichiátriai, Pszichoanalitikai és Klinikai Pszichológiai Szimpóziumot, kapcsolódó kiállításokkal. A főszervező, Jean-Yves Feberey, nizzai pszichiáter, és Lorenzo Toresini, a trieszti férőhelykiváltás szakembere, 2015 óta rendszeresen meghívja a Főigazgatóságot, 2019-ben egy előadás megtartására is. A Szimpózium 2020-ban online videokonferencia formájában került megrendezésre, így meghirdettük intézményeinkben is az eseményt és bárki csatlakozhatott a hallgatósághoz.
Az olaszországi Triesztben, 2018. június 21-23-án a WHO Mentálhigiénés Kutató- és Képző Központjának szervezésében az intézményférőhely-kiváltást tárgyaló, „Demokrácia és közösségi mentális egészségügy” c. konferencián bemutatkozott az EFOP 2.2.1-es projektünk is.
Az RSZTOP projektet finanszírozó FEAD program kedvezményezetti hálózatának, a FEAD Network-nek tagja az SZGYF is már 2016-ban. Azóta a honlapjukról és a havi hírlevelükről értesülhetünk a hasonló európai projektekről, nemzetközi gyakorlatokról, valamint találkozókon vehetünk részt térítésmentesen, mint pl. az RSZTOP munkatársai 2018 őszén.
Egy másik – Európai Bizottság által támogatott – projektben, A PROMISE-ban Magyarország részéről több szervezet együttműködést folytat a „Barnahus modell” minél jobb megismerése érdekében. A PROMISE projekt célja, hogy a résztvevő 12 ország (Bulgária, Ciprus, Észtország, Németország, Litvánia, Lettország, Málta, Lengyelország, Románia, Anglia, Skócia, Magyarország) saját gyakorlatába ültesse át a módszert.  A projekt záró konferenciájára Brüsszelben került sor 2017. június 14-én, amelyen a Helyettes Államtitkársággal együtt az SZGYF is képviseltette magát.

Kína – 2019-ben a Pekingi Önkormányzat Polgári Ügyek Hivatala (Beijing Municipal Civil Affairs Bureau) megkereste Főigazgatóságunkat egy tervezett budapesti tanulmányi út ügyében. A szükséges engedélyek és szervezések ellenére a COVID-19 koronavírus járvány miatt azonban egyelőre elmaradt a látogatás.
Az utóbbi években előfordult, hogy Hollandiából, Franciaországból, Németországból fogadtunk olyan diákcsoportokat, diákokat, akik adományt gyűjtöttek gyermekotthonaink számára, mi pedig a szükségleteket közvetítettük, átadást szerveztük részükre. Ezen eseményeken volt alkalom a magyar gyermekvédelmi rendszer bemutatására, valamint a gyermekeknek egy pozitív élmény nyújtására.
A nemzetközi kapcsolatokról, tapasztalatokról beszámoltunk a Szociálpolitikai Szemle 2017-es különszámában, valamint időről időre a honlap hírfolyamában is megosztunk cikkeket az eseményekről.
A Főigazgatóság továbbra is nyitott a külföldi megkeresésekre, nemzetközi együttműködésekre, a magyar szociális ágazat képviseletére Európában és azon kívül.

Elérhetőség:

Szervezetfejlesztési Osztály