Jelentkezz a Göllesz Viktor-ösztöndíjra!

Az  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által meghirdetett Göllesz Viktor-ösztöndíjra november 5-ig lehet jelentkezni. Az ösztöndíj célja a magyar értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

 

Az ösztöndíj tartalma: A díj 1 évre havonta 12.000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

A pályázók köre: Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékossággal élő fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ág területén, illetve tevékenységükkel képviselik a fogyatékossággal élő társaikat a nyilvánosság előtt, így hozzájárulnak a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázati feltételek: Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.

Pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

Pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat postai úton a 1461, Budapest, Postafiók 301-re várjuk.

A kitöltendő pályázati anyagok letölthetőek a www.efoesz.hu oldalról.

Érdeklődni a 06 (1) 411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailben a rosner.anna@efoesz.hu címen lehet.

A pályázati anyagot két példányban kell benyújtani.

További információk