Svájci és magyar tapasztalatcsere az SZGYF-ben

Nemzetközi szinten tapasztalható, hogy jelentős számú gyermekotthonbeli tapasztalattal rendelkező fiatalnak nem sikerül a maga számára fenntartható jövőt teremtenie. A Jövőtermetés elnevezésű projektben a magyarországi és svájci otthonvezetők, fiatal szakértők, valamint az otthonok munkatársai közösen dolgoznak és próbálnak ki olyan konkrét újításokat, amelyek alapján az otthonok hatékonyabban tudják segíteni a fiatalokat.

A résztvevők

A Jövőteremtés projektnek a FICE Svájc (www.fice.ch) a magyarországi NENESZ Egyesülettel (www.nenesz.hu) együttműködésben biztosítja az intézményi hátteret. Mindkét szakértői hálózat tagja a negyven tagországot felölelő Nemzetközi FICE-nek (www.ficeinter.net). A közelmúltban vendégünk volt Dr. Anna Schmid, aki A FICE Svájc igazgatótanácsának tagja és a FICE International képviselője, számos feladata mellett szervezet-, szolgáltatás- és minőségfejlesztéssel foglalkozik hazájában és nemzetközi szinten.

Czibik Norbert főigazgató úr és Dr. Pitzné-Heinczinger Mónika, az SZGYF Pest Megyei Kirendeltségének igazgató asszonya a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon fogadta szeptember 7-én Anna Schmidet és Dr. Herczeg Krisztiánt, a Cseppkő Gyermekotthoni Központ igazgatóját, hogy ismertessék a magyar és svájci gyermekotthonok Jövőteremtés című projektjét és annak Gyakorlati Közösségét.

A közös tapasztalatok megosztása, balról a második dr. Anna Schmid

Magyarországon Dr. Herczeg Krisztián és Repelik Anikó, a Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője támogatják a projektet. A Cseppkő és a Szilágyi Gyermekotthon, továbbá a mátészalkai, nyírbogáti és tiszadobi otthonokban dolgozó kollégákkal és az ott élő fiatal szakértőkkel jelentősen hozzájárulnak a Gfellergut Szociopedagógiai Központban és a Jugendnetzwerk Alapítványnál dolgozó svájci kollégákkal való együttműködéshez és eszmecseréhez. Megalakították a Gyakorlati Közösséget, megtervezték a projektet (2015-2018), amelyet közösen valósítanak meg (2019-10/2022). A Bolyai Gyermekotthoni Központ és a Bokréta Gyermekotthon képviselője is hozzájárult a tervezési szakaszhoz.

A projekt módszertanának két központi eleme, hogy minden résztvevő önkéntes alapon vesz részt benne, s hogy a résztvevő fiatal felnőttek „tapasztalati szakértők”, és a különböző otthonok vezetői, személyzete és a fiatal szakértők alkotják a Gyakorlati Közösséget és együttműködnek a projekt koordinálásában és megvalósításában.

A projekt négy modulból áll. Az első modul részei a fiatal szakértőkkel, a vezetőkkel és a személyzettel folytatott fókuszcsoportos megbeszélések és a rendelkezésre álló elméleti háttér feldolgozása, melynek eredményeként tizenegy olyan szervezeti aspektus fogalmazódott meg, melyek elősegítik az otthonokban élő fiatalok önállóságát. A második modulban minden otthon elemezi, hogy saját jellemzői közül, melyek azok, amelyek már segítik a fiatalokat abban, hogy saját kezükbe vegyék életüket, és melyek azok, amelyek fejlesztésre szorulnak. A harmadik és negyedik modulban a fejlesztési folyamatot és az újításokat írják le, illetve megosztják a nyilvánossággal.

Néhány hatást már megfigyeltek Magyarországon és Svájcban. Például, hogy a fiatalok sokkal motiváltabbak, ha partnerként tekintenek rájuk. Jobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon azok, akik akítvak voltak az alapcsoportban. A résztvevők közül többen is kiemelték, hogy a partneri viszony, az egymásba vetett bizalom mindenkinek pozitív megerősítést jelentett. A Gyakorlati Közösség reménye, hogy a projekt tapasztalatait megoszthatják más magyarországi, svájci és nemzetközi gyermekotthonokban dolgozó kollégákkal, illetve bíznak a tanulási folyamat folytatásában.

SZGYF-Szerveztfejlesztési Osztály