Fejér és Komárom-Esztergom megyei kollégáink Osztozó-fóruma Majkon

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért felelős Államtitkárságának támogatásával megvalósuló Osztozó – Lelkigondozók fóruma idei őszi második eseményét tartották Oroszlány-Majkon a Fejér és Komárom-Esztergom megyéből érkezett kollégáink.

A két kirendeltség együtt tartotta az eseményt, amelyen részt vett Mátrahalmi Tibor és  Süttő Erika kirendeltség-igazgató, a Főigazgatói Irodából Késmárki Zsolt témafelelős referens, több intézményvezető, és mindazok, akik a két megyében a lelki-mentális egészségért, a vallásgyakorlás mint ellátotti jog megvalósulásáért sokat tesznek.

Az Osztozók célja idén nemcsak az ellátottjaink lelkigondozásáról való tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása, hanem – hacsak lehetséges – a nemzeti kulturális örökség valamely egyházi emlékének megismerése, megtekintése abban a régióban, ahol a kollégáink dolgoznak. Hiszen a lelkigondozás jelentős részben a hitélet,a vallásgyakorlás feltételeinek biztosítását is jelenti, munkatársaink ilyenformán élményszerűen bővíthetik háttérismereteiket. Az eseményhez a szép műemléki-egyháztörténeti környezetet és hátteret a majki kamalduli remeteség és kolostor épületegyüttese biztosította, ahol a résztvevők betekinthettek a már régen megszűnt, de egykor igen titokzatos, rejtett életet élő remete-szerzetesi közösség életébe, amely külföldön ma is működik, hazánkban azonban már csak történelem.

 
A még felújítás alatt lévő, de ezzel együtt is nagyszerű, látványos kiállítás az egyháztörténelem fontos fejezeteit mutatta be: II. József korát és II. Rákóczi Ferenc személyét, aki – kevesen tudják – meghatározó kapcsolatban állt a kamalduliakkal, támogatta őket és nekik ajánlotta elhunyta után szív-ereklyéjét is. A szakszerű vezetés igazi történeti-kulturális kincstárat tárt a részvevők elé. Ezt követte a kirendeltség-vezetők moderálásával a résztvevők tapasztalatcseréje, az intézményekben folyó lelkigondozás sokféle élethelyzetének, örömének és problémáinak bemutatása, valamint szabad beszélgetés, amelynek a közös ebéd is része volt. A munkatársi közösségépítés eseményét élhettük meg – barátságos őszi időben.

Főigazgatói Iroda