Elnöki elismerésben részesült az SZGYF Békés Vármegyei Kirendeltségének osztályvezetője

A Békés Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. március 10-én az Ünnepi Közgyűlés keretében adta át az általa alapított Elnöki Elismerés kitüntetéseket, melynek során dr. Mogyorósi Edit, az SZGYF Békés Vármegyei Kirendeltség Szervezetirányítási Osztály vezetője elnöki elismerésben részesült.

Gara Ágnes, Mogyorósi Edit, Kállai Mária

A Békés Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletével „Elnöki elismerés” kitüntető díjat alapított, melyek átadása a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából 2023. március 10-én megtartott ünnepi Közgyűlésen történt meg.

A kitüntetéssel a Békés Vármegyei Önkormányzat célja, hogy elismerje azon magánszemélyek vagy közösségek tevékenységét, akik Békés vármegyében hosszú ideje – legalább 10 éve – kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az ágazaton belül kifejtett tevékenységükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták szakterületüket, vagy egy jelentős cselekedettel a Vármegye jó hírnevét öregbítették. Az eseményre a Békési Polgármesteri Hivatal Irányi Dániel dísztermében került sor. Dr. Mogyorósi Edit 2016. óta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltségének munkatársa.

Középiskolai tanulmányait Békéscsabán, Kereskedelmi Szakközépiskolában végezte, majd 1997. június 15-én szerzett általános iskolai tanítói diplomát a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán. Ezt követően jelentkezett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 2005-ben jogászként végzett, 2018-ban pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett integritás tanácsadó szakképzettséget. Két gyermek édesanyja.

Gara Ágnes,Mogyorósi Edit, Kállai Mária

2008. augusztus 1. óta dolgozik szociális, gyermekvédelmi területen. Kezdetben Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, majd a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalánál volt gyámügyi szakügyintéző, osztályvezető helyettes, nagy tapasztalatot szerzett ezekben az években a gyermekvédelmi szakellátás és az örökbefogadással kapcsolatos ügyek területén. Ezt a tudását kiválóan alkalmazta 2016. májusától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltségén, ahol kezdetben szociális referensi, jogi referensi, területi adatvédelmi felelős feladatokat is ellátott. Kiemelkedő szakmai képességei, feladattudatos, kitartó munkavégzése és rátermett személyisége indokolta, hogy 2017. június 1-től a Szervezetirányítási Osztály vezetőjeként segítse tovább a Kirendeltség és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények működését.

Dr. Mogyorósi Edit tevékenységét a szakszerűség, az elkötelezettség, az igen nagy teherbírás és alaposság jellemzi. A rábízott feladatokra kihívásként tekint, az általa készített szakmai anyagok, ügyiratok a precizitást, a szakmai és formai igényességet tükrözik.

Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, döntései megalapozottak, ötletei értékesek, előre mutatóak. Munkáját céltudatosan, igen magas színvonalon és nem utolsósorban nagyon lelkiismeretesen látja el, melynek során a közjó és közérdek szempontjait is mindig szem előtt tartja, a gondozottak, valamint munkahelyi közössége iránti maximális elkötelezettséggel.

Jó kommunikációs készségét kiválóan kamatoztatja összetett munkavégzése során. Empátiás készsége, intelligens humora, pozitív attitűdje miatt nem csak szakmai, de emberi szempontból is kiérdemelte munkahelyi közössége elismerését, szimpátiáját.

Szakmai igényessége, etikus magatartása, rugalmassága és a munkahelyi közösségben jellemző partnersége példa értékű, munkája és személye meghatározó Békés vármegye szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerének működtetésében.

Békés Vármegyei Kirendeltség