Elindult az adatszolgáltatási felület

TÁJÉKOZTATÓ

ADATSZOLGÁLTATÓKNAK

a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről. valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet soron elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által végrehajtandó intézkedésekről

A Főigazgatóság honlapján (https://szgyf.gov.hu/) közzétételre került az adatszolgáltatást biztosító felület, amelyen a fenti Rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, illetve helyi önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíthetik a munkavégzés alól a veszélyhelyzettel összefüggésben munkavégzési kötelezettség alól mentesült, 60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottjaikról.

Az adatszolgáltatást azon fenntartók kötelesek megtenni, akik esetében a fentiek szerinti, mentesített munkavállaló az adatszolgáltatás időpontjában kirendelhető. 

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

  • a foglalkoztatott természetes személyazonosító (név/születési név; szül. hely és idő; anyja neve;) adatait,
  • a foglalkoztatott végzettségét,
  • a foglalkoztatott lakcímét
  • a foglalkoztatott egyéb elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám)
  • azon személyek számát és életkorát, akikről a foglalkoztatott gondoskodik.

A fenti adatokban bekövetkező változást a szolgáltatásra kötelezettek a következő napon kötelesek bejelenteni a Főigazgatóságnak.

Az adatszolgáltatásban szereplő foglalkoztatottak a Rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása, illetve az otthonukban élő, elsősorban idős rászorulók szociális alapszolgáltatásának biztosítása érdekében a munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás útján az SZGYF vagy harmadik személy által fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi intézménynél is foglalkoztathatóak meghatározott ideig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjáig.

A foglalkoztatott az általa így ellátott munkakörre előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult és a munkáltatói jogkört az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik. A munkabért, illetményt továbbra is az eredeti munkáltató fizeti meg. Amennyiben a veszélyhelyzeti foglalkoztatás alatt ellátott munkakörre előírt munkabér magasabb, illetmény magasabb, mint az eredeti szerződés, kinevezés alapján járó alapbér, illetmény, akkor a különbözetet a veszélyhelyzeti munkáltató megtéríti az eredeti munkáltatónak.

A veszélyhelyzeti foglalkoztatást a jogszabályban rögzített intézmények fenntartói, a Főigazgatóság kirendelési portálján (kirendeles.szgyf.gov.hu) keresztül teljesíthetik az ott történt regisztrációt követően. A regisztráció során a fenntartó alapadatai mellett feltétlenül szükséges megadni az adatszolgáltatást végző személy, mint kapcsolattartó elérhetőségét (e-mail esetén munkahelyi e-mail cím). A sikeres regisztrációról a fenntartó e-mail címére kerül megküldésre a felhasználói név és a jelszó. Előfordulhat, hogy a felhasználóinevet és jelszót tartalmazó visszaigazoló e-mail a levélszemétbe (SPAM) kerül.

Amennyiben az adatszolgáltató alapadataiban és a kapcsolattartó adataiban változás történik, azt a kirendelési portál „Saját adataim” menüpontjában szükséges aktualizálni.

A regisztrációt követően a portálra történő belépéssel teljesíthető az adatszolgáltatás.

Az esetlegesen előforduló technikai problémákat a kirendeles.support@szgyf.gov.hu e-mail címre jelezhetik.

A Rendelet 18.§ (5) bekezdés szerinti igénylés módjáról az igénylőket az „Igénylő” menüpontban kapnak tájékoztatást.