Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye – Kuckó Gyermekotthon Szeged – GYERMEKFELÜGYELŐ – Szeged, Bölcsőde u. 3.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Csongrád-Csanád Vármegye

Kuckó Gyermekotthon Szeged


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

GYERMEKFELÜGYELŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Intézményi iktatószám: 90606-H/432-13/2024

Tevékenységi kör: A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek nevelése, gondozása, ellátása a szakmai
irányelveknek megfelelően. Szervezi és betartja a gyermekek igényeinek, valamint az egészséges életmódnak megfelelően kialakított napirendet, biztosítja a gyermekek jogainak érvényesülését.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan/határozott, 40 óra, váltásos,
teljesmunkaidős foglalkoztatás.

Munkavégzés helye: Szeged, Bölcsőde u. 3.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás
körébe tartozó, otthont nyújtó ellátás, a családból kiemelt, 0-18 éves korú gyermekek teljes körű ellátása,
valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás, utógondozás.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm.r. szerint.

Az állással kapcsolatos egyéb információ: A munkakörről bővebb tájékoztatás a 06/20-2617109
telefonszámon vagy gyotthon.szeged@gmail.com címen kérhető. Az önéletrajz emailen a
gyotthon.szeged@gmail.com címre is benyújtható a munkakör és a pályázati azonosító megjelölésével.

Az állás betöltésének feltétele: Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány (Kjt.). A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázónál az 1997. évi XXXI.tv. 10/A § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.

Elvárt szakképesítés: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben
meghatározott képesítések.

Az állás betöltése során előnyt jelentő személyes kompetenciák: Probléma-megoldó készség, pszichés
terhelhetőség, együttműködés, szervezőkészség, koordináció.

Az állás betöltéséhez szükséges benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, önéletrajz, adatkezelési nyilatkozat.
A jelentkezés elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Az álláshelyre történő jelentkezés határideje: folyamatos.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Intézményi pályázatok