Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye – GONDOZÓ – Szeged, Agyagos u. 45.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Csongrád-Csanád Vármegye

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

GONDOZÓ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Intézményi iktatószám: 90606-H/432-11/2024

Tevékenységi kör: Gondozási tevékenység ellátása, intézményi szolgáltatást igénybe vevő személy számára nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, betegség esetén elrendelt ápolási, gondozási tevékenységek végzése. A tevékenységi körébe tartozik az ellátottak gyógyszerelése, továbbá a napi élet menetében való segítségnyújtás (mosdás, fürdés, öltözködés, étkeztetés, stb.).

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, váltásos, teljes
munkaidős foglalkoztatás.

Munkavégzés helye: Szeged, Agyagos u. 45.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bentlakásos szociális szakellátás. Súlyos, középsúlyos értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos személyek részére teljes körű ellátást biztosító integrált intézmény.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

Az állással kapcsolatos egyéb információ: Önéletrajz emailen a waltner@tiszanet.hu címre benyújtható a
munkakör és a hirdetési azonosító megjelölésével.

Az állás betöltésének feltétele: Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány (Kjt.).

Elvárt szakképesítés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott képesítések.

Az állás betöltése során előnyt jelentő személyes kompetenciák: – Önállóság – Probléma-megoldó készség – Pszichés terhelhetőség – Kommunikációs készség – Szakmai lojalitás.

Az állás betöltéséhez szükséges benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, önéletrajz, adatkezelési nyilatkozat.
A jelentkezés elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Az álláshelyre történő jelentkezés határideje: folyamatos.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Intézményi pályázatok