Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Csongrád-Csanád Vármegye – ÁPOLÓ, KOORDINÁTOR – Szeged, Agyagos u. 45.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Csongrád-Csanád Vármegye


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ÁPOLÓ, KOORDINÁTOR

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Intézményi iktatószám: 90606-H/432-10/2024


Tevékenységi kör: Irányítja és ellenőrzi az ápolási/gondozási feladatokat. A fogyatékos személyek otthonában a gondozási egységek rendjének, a szakma irányelveinek és a működési rendben rögzítetteknek
a betartatása, ellenőrzése, koordinálása. A lakók megfigyelése, észrevételek közlése az orvos felé /referálás/,
viziteken való részvétel. Egészségügyi beavatkozásokra, vizsgálatokra való eljutás megszervezése az
egészségügyi ellátórendszer felé. Orvosi írásbeli megbízás alapján a szakápolási tevékenységek végzése,
érvényes működési engedély és magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság meglétével.
Munkavállalók beosztásának elkészítése és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.).

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Egy műszak (7-15 óra, szükség esetén ettől
eltérhet, beosztás szerint) határozatlan, 40 óra, általános, teljesmunkaidős foglalkoztatás.

Munkavégzés helye: Szeged, Agyagos u. 45.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bentlakásos szociális szakellátás. Súlyos, középsúlyos értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos személyek részére teljes körű ellátást biztosító integrált intézmény.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

Az állással kapcsolatos egyéb információ: Önéletrajz emailen a waltner@tiszanet.hu címre benyújtható a
munkakör és a hirdetési azonosító megjelölésével.

Az állás betöltésének feltétele: Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány (Kjt.).

Elvárt szakképesítés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott képesítések.

Az állás betöltése során előnyt jelentő személyes kompetenciák: – Önállóság – Probléma-megoldó készség – Pszichés terhelhetőség – Kommunikációs készség – Szakmai lojalitás.

Az állás betöltéséhez szükséges benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, önéletrajz, adatkezelési nyilatkozat.
A jelentkezés elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Az álláshelyre történő jelentkezés határideje: folyamatos.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Intézményi pályázatok