Búcsúzunk

Fájdalommal tudatjuk, hogy Antal Gábor, a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettese, tanító, szociálpedagógus, kriminálpedagógus, gyermekvédelmi szakember, mediátor, 64 éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt.

Antal Gábor 1990-től foglalkozott gyermekvédelemmel, ekkor helyezkedett el a Hajdú-Bihar Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet hivatásos pártfogó felügyelőjeként. E mellett családgondozói és nevelőszülő tanácsadó feladatokat is ellátott. 2003-tól az Igazságügyi Minisztérium Pártfogófelügyelői Szolgálat Hajdú-Bihar Megyei Hivatala igazgatójaként folytatta pályafutását.

2011 decemberétől dolgozott a Debreceni Javítóintézetben, ahol korábban önkéntesként tartott bűnmegelőzési foglalkozásokat az ellátottaknak. Utógondozói feladatokat látott el, majd átvette a Növendékügyi Hivatal irányítását. Nevéhez fűződik azon szakmai konzultáció megszervezése, ahol az illetékességi terület bírói és ügyészei személyes látogatás során győződhettek meg a büntetőjogi intézkedés alkalmazásának előnyeiről. Ezek a konzultációk a mai napig hatással vannak a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok gyakorlatára. Meghívást kapott a javítóintézetek működését standardizáló munkacsoportba is, ahol a javítóintézeti szakmai tevékenység és felkészítő képzés tematikájának és értékelési rendszerének kidolgozása történt.

Számtalan bűnmegelőzési foglalkozást tartott általános és középiskolásoknak, gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeknek, valamint előadásokat tartott a jövő gyermekvédelmi szakemberei számára.

Betegségével küzdve vezetőként, szakértelmével, tapasztalatával segítette a javítóintézet irányítását. Nyugodt személyisége meghatározta a javítóintézet szellemiségét, magas színvonalú munkájával hozzájárult az intézet működéséhez.

Remek szakembert, kiváló embert veszítettünk el. Nyugodjon békében!