Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ – Diósárok Gyermekotthon Budapest-Nevelő-Budapest

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ
Diósárok Gyermekotthon Budapest

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Nevelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Részt vesz a gyermekek mindennapi életének tervezésében, szervezésében. Bekapcsolódik a nevelés és oktatás folyamatába, képességfejlesztés, gondozás, egészségügyi gondozási és háztartási feladatokba. Segíti a gyermeket a beilleszkedési nehézségek leküzdésében, törekszik a gyermek mielőbbi megismerésére, megfigyelve szokásait, viselkedésmódjait. Biztosítja a napirendben a pihenés, szórakozás és munka egyensúlyát, közreműködik a gyermekotthonban élők szabadidős tevékenységeinek szervezésében, lebonyolításában.

A gyermekek gondozási feladataival, ellátásukkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását végzi. Az egyéni gondozási-nevelési tervben meghatározott feladatok alapján önállóan összeállítja a gyermek iskolai felkészüléséhez szükséges egyéni tanulási programot. Segíti a gyermeket tanulásának ütemezésében, felkészülésében.

Rendszeresen kapcsolatot tart az iskolákkal, szaktanárokkal. Folyamatosan tájékozódik a gyermek iskolai viselkedése, tanulmányi előmenetele felől. Felkészül az éppen aktuális gyermekösszetétel által megkövetelt tanulmányi minimumról. Biztosítja a gyermek számára az érdeklődésének megfelelő tevékenységek, szakkörök, vagy iskolán kívüli programok elérhetőségét, a gyermekek szabadidős (kulturális, játék és sport) elfoglaltságait, szünidei programjait szervezi, elősegíti azok lebonyolítását. Életvezetési témakörben foglalkoztatásokat tart a gyermekeknek.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Gyvt. 15. §. (3) bekezdése a.) – b.) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást biztosító intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Jutka igazgató részére a igazgato@bolyai-gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • különböző életkorú gyermekekkel szerzett munkatapasztalat
 • türelem, rugalmasság, kreativitás
 • szociális érzékenység

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Pszichés terhelhetőség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Személyes meghallgatásra akkor kerül sor, ha az Intézmény arra alkalmasnak találja a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok