Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ -Breznó Gyermekotthon Budapest-Pszichológus-Budapest

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

Breznó Gyermekotthon Budapest

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Pszichológus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermekotthonban élő gyermekekkel terápiás beszélgetések, tanácsadás, feszültségoldás. Személyiségállapot felmérése, fejlesztése, segítségnyújtás. Pszichológiai vélemény készítése. Az otthon életében való tevékeny részvétel a szakmai programban, munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2628 Pszichológus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Gyvt. 15. §. (3) bekezdése a.) – b.) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást biztosító intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.

Elektronikus úton Fűkő Ferenc szakmai vezető részére a szakmai.vezeto.brezno@bolyai- gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, Gyermek- és ifjúságvédelem, pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakképzettség, viselkedéselemző

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • türelem, rugalmasság, kreativitás
 • különböző életkorú gyermekekkel szerzett munkatapasztalat
 • gyermekvédelemben szerzett munkatapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Személyes meghallgatásra akkor kerül sor, ha az Intézmény arra alkalmasnak találja a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok