Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ -Breznó Gyermekotthon Budapest-Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens  -Budapest

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

Breznó Gyermekotthon Budapest

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Részt vesz a Gyermekotthon csoportjába érkező gyermekek fogadásában, megismerésében, szükségleteik feltárásában és teljesítésében, mindennapi életük tervezésben, szervezésében. Bekapcsolódik a nevelés folyamatába, képességfejlesztés, gondozás, egészségügyi, háztartási feladatokban. Biztosítja a napirendben a pihenés, szórakozás és munka egyensúlyát, közreműködik a gyermekotthonban élők szabadidős tevékenységeinek szervezésében, lebonyolításában. Közreműködés az otthon szakmai programjának megvalósításában. Adminisztrációs feladatok. A munkavégzés a hétvégéket és az ünnepnapokat is érinti, nappali és éjszakai beosztás is lehetséges.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Váltásos, Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Gyvt. 15. §. (3) bekezdése a.) – b.) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást biztosító intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Fűkő Ferenc részére a szakmai.vezeto.brezno@bolyai-gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül.

A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

–          2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,

felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, Gyermek- és ifjúságvédelem, Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének II. rész, 6. pontjában

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Személyes meghallgatásra akkor kerül sor, ha az Intézmény arra alkalmasnak találja a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok