Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ –Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest-Igazgatóhelyettes -Budapest

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ

Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ Budapest
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Igazgatóhelyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Elkészíti az intézményt érintő adatszolgáltatásokat. Részt vesz a statisztika, éves beszámoló elkészítésében.

Szakmai megbeszéléseken, konferenciákon, fórumokon képviseli az Intézményt.

Részt vesz az intézmény szakmai programjának, éves munkatervének megírásában. Részt vesz pályázatok elkészítésében, lebonyolításában.

Rendszeresen értékeli a szakmai egységekben folyó nevelő munkát. A szakmai vezetőket érintő betegség, egyéb hiányzás esetén gondoskodik a helyettesítésről.

Részt vesz esetmegbeszéléseken, szakmai megbeszéléseken. Rendszeresen tájékoztatást nyújt a vezetői értekezleteken, a szakmai egységeket érintő működésről, feladatokról, tervekről, az esetlegesen felmerülő problémákról.

Ellenőrzi a szakmai egységek szakmai munkáját, ennek alapján javaslatot tesz jutalmazására, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonására. Ellenőrzi a munkabeosztást és az intézmény munkaidő mérlegét. Évente, megadott szempontok alapján írásban értékeli a szakmai egységek munkáját.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Gyvt. 15. §. (3) bekezdése a.) – b.) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást biztosító intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Jutka részére a igazgato@bolyai- gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül.

További információ a +36 20 329 6285-ös telefonszámon kérhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés    alapképzés (Bsc vagy BA),

Gyermek- és ifjúságvédelem, felsőfokú végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • szociális érzékenység
 • türelem, rugalmasság, kreativitás
 • gyermekvédelemben/szociális területen szerzett munkatapasztalat
 • pszichológiai alkalmassági vizsgálat vállalása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Reális önismeret, önfejlesztési igény (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. Személyes meghallgatásra akkor kerül sor, ha az Intézmény arra alkalmasnak találja a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.07.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok