Bokrétaünnep

Az EFOP-2.2.2-17-2017-00009 azonosítószámú, „Fogyatékossággal élő személyek nagylétszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban” című pályázat keretében Sárrétudvari településen 72 férőhely kiváltása történik meg. Az épülő támogatott lakhatás elérte legmagasabb pontját, ezért 2021. június 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége bokrétaünnepséget szervezett Sárrétudvariban.

eHB 450 1

A hajdú-bihar megyei településen, az önkormányzattól használatba kapott építési telkeken 2021. januárjában kezdődött meg a kivitelezés.

A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon I. telephely lakói a jövő év során költözhetnek át a Sárrétudvariban épülő 6 lakóépületbe, és vehetik birtokba a szolgáltató központot.

Az ünnepségen beszédet mondott Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, aki a térség országgyűlési képviselője; Kiss Zoltán, a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetője; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége képviseletében dr. Fagyas Zoltán osztályvezető és Kiss Tibor, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának polgármestere.

 eHB 450 2

Kiss Zoltán intézményvezető kiemelte, hogy a beruházás bokréta avatóját ünnepelhetjük, amely nagyon sok ember előkészítő munkájának az eredménye. A projekt előzménye a gyermekvédelmi szakellátásban már 2001-ben megvalósult. Most 20 év után a fogyatékossággal élő személyek szakosított ellátását azon belül az 50 férőhelyet meghaladó ápolást, gondozást nyújtó intézmények kiváltása kezdődik. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva egy rendkívül jó projekt valósul meg, amelyhez három dolog szükséges; az ellátotti egyéni szükségletek megismerése, pénz, szakmai elképzelések.

eHB 450 3 eHB 450 4

Dr. Fagyas Zoltán a Kirendeltség képviseletében köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy az SZGYF a Kormány felhívására pályázott a nagy létszámú ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltása érdekében. Ennek eredményeként épülnek meg Sárrétudvariban a TL házak és a szolgáltató központ. A kivitelezés elérte a szerkezetkész állapotot, amely egyben az épület legmagasabb pontjának elérését is jelenti. Ezen mérföldkő megünneplése céljából kerül ma megrendezésre a bokrétaünnepség, amely német mintára hazánkban is hagyománnyá vált.

Bodó Sándor államtitkár, országgyűlési képviselő beszédében emlékeztetett arra, hogy a nagy létszámú intézmények elhagyott közfürdőkben, régi kastélyokban és kúriákban kerültek kialakításra, amelyekről sok mindent el lehetett mondani, csak azt nem, hogy arra alkalmasak lettek volna. Ezeket az épületeket élettel akarták megtölteni, de ezeket sosem lehetett felújítani és az eredeti céljukat sem szolgálták, egy kényszermegoldás volt, amit a társadalom évtizedekig cipelt magával. Államtitkár Úr köszönetet mondott mindazoknak, akik ezt a folyamatot elindították.
Kiemelte, hogy a település életében ez egy nagy jelentőségű építkezés.

eHB 450 5 eHB 450 6

Kiss Tibor polgármester arról beszélt, hogy először 2017. februárban merült fel annak a lehetősége, hogy Sárrétudvari is részt vegyen ebben a projektben. A településen élők akkor szembesültek azzal, hogy ez nem más, mint a szerep-hosszúháti bentlakásos intézmény egyik formájának megszüntetése, és a gondozottak számára kisebb, családiasabb támogatott lakhatást biztosító épületek kialakítása, a mindennapi alkotó tevékenységüket biztosító foglalkoztató megépítése. Polgármester Úr hangsúlyozta, hogy már ekkor érezték a megvalósítás emberi nagyságát, a gondozásra szoruló embertársaik iránti felelősségből adódó nemes feladatot. Az elindulás előkészítése, átgondolása, levezetése, a hely kiválasztása, az érzékenyítés nem volt könnyű feladat. Az itt élők többsége lojalitásáról, empátiájáról, toleranciájáról tett tanúbizonyosságot. Örömmel látták, hogy van egy fejlettebb szociális érzékenység és készek egy olyan alapvető szemlélet formálásra, amely nélkülözhetetlen majd az itt élő embertársaikkal való együttélés gyakorlásakor, és mindezt tették úgy, hogy még nem volt ilyen intézmény a településen.

eHB 450 7 eHB 450 8

A rendezvényt a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon ellátottainak műsora színesítette, majd a rendezvény csúcspontjaként felkerült az épület homlokzatára a bokrétakoszorú.

SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség