Belső Ellenőrzési Főosztály

Belső Ellenőrzési Főosztály

Feladata független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység ellátása, amellyel az ellenőrzött szervezet működését fejleszti és eredményességét növeli, rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli az irányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságát. A Belső Ellenőrzési Főosztályt a főigazgató közvetlen irányítása alatt álló főosztályvezető (belső ellenőrzési vezető) vezeti. A belső ellenőrzési vezetőt a miniszter egyetértésével a főigazgató nevezi ki, menti fel. A belső ellenőrzési vezető feladatkörében

1. elkészíti, aktualizálja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet,
2. összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket,
3. megszervezi, összehangolja, irányítja a belső ellenőrzési tevékenységet,
4. összeállítja az éves ellenőrzési, valamint az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést,
5. gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltak,
6. gondoskodik a belső és külső ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok biztonságos tárolásáról.

Felügyeleti Ellenőrzési Osztály
Fő feladatai:

1. lefolytatja a kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv alapján szükséges, valamint a soron kívüli ellenőrzéseket a Főigazgatóság és a fenntartott intézmények vonatkozásában,
2. lefolytatja a bizonyosságot adó tevékenység keretében a rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény- és informatikai ellenőrzéseket,
3. tanácsadó tevékenysége keretében a főigazgató, valamint a fenntartott intézmények vezetőinek felkérésére elemzéseket és értékeléseket készít, javaslatokat fogalmaz meg, konzultációkat folytat le a belső kontrollrendszer működésének javítása érdekében.

Intézményi Ellenőrzési Osztály
Fő feladatai:
1. ellátja a belső ellenőrzési tevékenységet a kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv alapján a Főigazgatóság által fenntartott intézmények vonatkozásában,
2. lefolytatja a bizonyosságot adó tevékenység keretében a rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény- és informatikai ellenőrzéseket,
3. tanácsadó tevékenysége keretében a főigazgató, valamint a fenntartott intézmények vezetőinek felkérésére elemzéseket és értékeléseket készít,
4. javaslatokat fogalmaz meg, konzultációkat folytat le a belső kontrollrendszer működésének javítása érdekében.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység