Bács-Kiskun megyében is megtartották a lelkigondozók találkozóját

Október 17-én Hajóson, a műemlék érseki kastélyban rendezték évi találkozójukat azok a Bács-Kiskun megyei munkatársaink, akik intézményeinkben a lelkigondozás aktív segítői. Dr. Tóth Mária kirendeltség-igazgató vezetésével tapasztalatcserére és továbbképzésre gyűltek össze, amelyhez – az ökumenikus szellemiség jegyében – Dr. Finta József pápai káplán, általános érseki helynök, valamint Édes Árpád református lelkész nyújtott segítséget.

A helyszínt szimbolikusan választotta a csoport: az érseki kastély reprezentációs szerepköre a 19. században visszaszorult, és későbbi új funkciója már a szociális érzékenység jegyében született. 1907-ben ide költöztette Városy Gyula érsek az elődje, Haynald bíboros által alapított árvaházat, melyet a kalocsai iskolanővérek gondoztak. Ezzel a döntéssel hosszú távra új célt kapott a kastély, melynek sorsa majd egy évszázadig kapcsolódott össze a gyermekek nevelésével, gondozásával. A hely szelleme őrzi a gyermeknevelő elődök emlékét. A közeli Hajós, mint jeles búcsújáró hely, mindvégig szakrális teret, ideális hátteret jelentett a főpásztoroknak helyben épült kúriájuk működéséhez, és a mostani összejövetel lelki hátteréhez is.

   

Dr. Tóth Mária igazgatónő az esemény mottójául Arany János sorát választotta: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben”.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester asszony először bemutatta Hajós város történetét, és jelenléte szimbolizálta a város és a kirendeltség közötti jó munkakapcsolatot. Ezután az igazgatónő az előadóként meghívott egyházi vendégek számára röviden bemutatta a megyében állami fenntartásban működő szakosított szociális és gyermekvédelmi intézményeket.
Dr. Finta József helynök a lelkigondozói munkában kulcsfontosságú értő hallgatás fontosságáról beszélt: a rászánt idő, az előítéletek kikapcsolása, az empátia, az emberi-társadalmi háttér megismerésének jóindulatú elfogadása – ezek jelentik az emberi alapokat. Hallgatni, kérdezni, ítéletmentesnek maradni, a másikban a jót látni, rávezetve, nem erővel tanácsot adva segíteni: ezek a lelkigondozás helyes attitűdjei. És nem tudhatunk mindent: ha kell, vegyük igénybe más szakemberek segítségét is.

         

Édes Árpád református lelkész gondolatait Jakab Apostol levelének 1. rész 19. verse alapjén osztotta meg: „Azért, szeretett atyamfiai, legyen minden ember gyors a hallásra .. .” Biblikus hangsúlyú előadásában rámutatott: ez az igehely folyamatos tanulásra hiv. A jó lelkigondozó kettős figyelemmel él: a világ folyamataira és Isten ebből számára adódó üzeneteire egyszerre tekint, ezeket szintézisbe hozva alkalmazza a gyakorlatban.
Az előadásokat a résztvevők személyes hangú beszámolói, tapasztalatcseréje követték, majd szeretetvendégség és az érseki kastély megtekintése zárta az Osztozó fórumot.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség
Főigazgatói Iroda