Az Aranyág Otthon fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték Bázakerettyén

„Az intézményben folyó szakmai munka, mind a színjátszókör, mind a fejlesztő foglalkoztatás olyan jeles, hozzáadott érték, mely hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény nemcsak lakóhely, hanem sokkal több legyen ennél” – mondta dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója a jubileumi rendezvényen.

Az otthon ellátottjainak előadása

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthona fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából szerveztek ünnepséget november 17-én Bázakerettyén. A rendezvényen együtt ünnepeltek az intézmény korábbi és jelenlegi vezetői és munkatársai, az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szakemberek, a település vezetői, valamint az intézményben élő ellátottak.

Az ünnepi megemlékezés a helyi színjátszókör előadásával kezdődött. A „Lepsénynél még megvolt…” című darabot Tompa Gábor színházi rendező, koreográfus tanította be a szereplőknek.

„Lepsénynél még megvolt…”

A jubileumi rendezvényen köszöntőbeszédet mondott dr. Simon Attila István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége igazgatója és Baranyai Tamás, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezetője.

Dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója ünnepi beszédet mond

Dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója ünnepi beszédet mond

Dr. Simon Attila István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója ünnepi beszédében megemlítette, hogy a település ismertsége az első magyar kőolajmező feltárásához köthető. Kiemelte, hogy „mindeközben itt van ez az intézmény immár negyven éve, de az az érték, az a munka, mint ami ebben az intézményben és az összes többi szociális intézményben zajlik, méltán tenné alkalmassá (…) arra, hogy ismertebb legyen.” Beszédében kitért rá, hogy szakmai berkekben az intézmény elismert, hiszen több évig volt az Országos Módszertani Központ oszlopos tagja.

A főigazgató elmondta: „Az intézményben folyó szakmai munka, mind a színjátszókör, mind a fejlesztő foglalkoztatás olyan jeles, hozzáadott érték, mely hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény nemcsak lakóhely, hanem sokkal több legyen ennél, hiszen olyan komplex tevékenység zajlik itt, mely hozzásegíti az itt élőket ahhoz, hogy minél teljesebb életet élhessenek.”

Az SZGYF főigazgatója köszöntője végén a negyvenéves évforduló és a szociális munka napja alkalmából is háláját fejezte ki, és megköszönte a jelenleg és az elmúlt négy évtized alatt itt dolgozó munkatársak munkáját, kitartását, önzetlenségét és alázatát.

Dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Zimborás Béla, az SZGYF Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója

Dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Zimborás Béla, az SZGYF Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő beszédében méltatta a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját, és köszönetet mondott az intézmény négy évtizede alatt szolgálatot teljesítő minden munkatársnak.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója beszédében az intézményhez kapcsolódó személyes emlékeit elevenítette fel, majd elmondta, hogy joggal lehetnek büszkék az elődök szakmai munkájára, amire ma is bátran építhetnek. Fontos célnak nevezte, hogy fenntartóként továbbra is biztosítsák az intézmény magas szintű szakmai működéséhez szükséges feltételeket, ösztönözzék és támogassák az intézményi innovációkat.

Zimborás Béla, az SZGYF Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója beszédet mond

Zimborás Béla, az SZGYF Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója beszédet mond

Baranyai Tamás, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezetője beszédében hangsúlyozta az eddig elért eredmények és értékek megőrzésének fontosságát. Emile Zola francia regényíró szavaival köszöntötte a résztvevőket. „Olyanok vagyunk, mint a könyvek. A legtöbb ember csak a borítót látja. Néhány ember csak a bevezetőt olvassa el. Sok ember hisz a kritikusoknak. És csak egy-két ember lesz, aki ismeri a tartalmat is.”

A köszöntők után Kocfánné Máté Ildikó szociális munkatárs Negyven év szavakban-képekben címmel előadásában az intézmény elmúlt negyven évét mutatta be. Felidézte az intézmény életében meghatározó eseményeket, régi meghitt pillanatokat, mellyel könnyeket csalt az egykori dolgozók szemébe. Ezt követően Fodor Mária ellátott Vass Albert Otthon című versét szavalta el.

Baranyai Tamás, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezetője emléklapot és ajándékot nyújt át

Baranyai Tamás, a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezetője emléklapot és ajándékot nyújt át

Baranyai Tamás intézményvezető emléklapok átadásával mondott köszönetet a korábbi intézményi dolgozóknak, és köszöntötte a kezdetektől az otthonban élő ellátottakat. A közösségért végzett munkájáért, példamutatásáért, kiemelkedő művészeti munkájáért, szorgalmáért több ellátott is elismerő oklevelet vehetett át.

Az ünnepség az intézmény dolgozóinak és ellátottjainak közös produkciójával ért véget, a Vigyázz a madárra…. című dalt énekelték el, Papp Gábor ellátott hangszeres kíséretével.

Az intézmény ellátottjai és dolgozói közös éneke

Az intézmény ellátottjai és dolgozói közösen énekeltek a jubileumi rendezvényen

A rendezvény végén dr. Simon Attila István főigazgató díszoklevelet nyújtott át Baranyai Tamás mb. intézményvezető részére.

Dr. Simon Attila István, az SZGYF igazgatója díszoklevelet nyújt át Baranyai Tamás mb. intézményvezető részére

Dr. Simon Attila István, az SZGYF főigazgatója díszoklevelet nyújt át Baranyai Tamás mb. intézményvezető részére

Az esemény zárásaként tartott állófogadáson Ádám Tímea mb. szakmai intézményvezető-helyettes mondott pohárköszöntőt.

Ádám Tímea szakmai intézményvezető-helyettes pohárköszöntője

Ádám Tímea szakmai intézményvezető-helyettes pohárköszöntője

Zala Megyei Kirendeltség