Átadták a gépjárműveket a kiemelt projektben

Az EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” című kiemelt projekt egy újabb feladat lezárásához közelít. A kiemelt projekt felhívás azt a célt tűzte ki, hogy a Megyei Területi Gyermekvédelmi Központokban fejlesztésre kerüljenek az infrastrukturális, tárgyi, informatikai, diagnosztikai és pszichológiai eszköztárak.

A projekt keretében 19 megyét érintően beszerzésre került 10 db 9 személyes kisbusz valamint 38 db személygépjármű annak érdekében, hogy a Területi Gyermekvédelmi Központok a szakszolgáltatási feladatok ellátásához megfelelő gépjárműparkkal is rendelkezzenek. A gépjárművek átvétele az Intézmények részéről 2019. szeptember 23-án megkezdődött. Jelen beszerzés a gyermekvédelem ezt a területét tekintve hiánypótló, hiszen az előző európai uniós fejlesztések között sem volt eddig mód arra, hogy a szakszolgáltatási feladatok ellátását uniós támogatás igénybevételével legyen lehetőség modernizálni.

  

 

A Területi Gyermekvédelmi Központok munkatársainak a szakszolgáltatási feladatok ellátása során napi munkavégzésükhöz elengedhetetlenül fontos a megfelelő gépjárműpark biztosítása, amellyel az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek szükség szerinti szállítását, a gondoskodásban lévő kiskorúak gyámságával és az örökbefogadással kapcsolatos területi ügyintézést végzik és a gondozási helyekkel történő személyes kapcsolattartást teszik lehetővé.

  

 

A projekt keretében már korábban beszerzésre kerültek a gyámok részére laptopok és asztali számítógépek, valamint átadásra kerültek a pszichológiai vizsgálóeszközök is. A gépjármű beszerzések és átadások után a projektmenedzsment következő fontos feladata az újonnan felmért eszköz és bútor beszerzések, valamint – az előreláthatóan 24 helyszínt érintő, – a Központok ingatlanjainak felújítása, átalakítása és korszerűsítése. A projekt keretében maximálisan lehívható uniós támogatás 992 millió Ft, a projekt várható fizikai befejezése 2020. december 31-e.

A Területi Gyermekvédelmi Központoknak ezúton is köszönjük a projekt megvalósításához nyújtott segítséget és bízva a további jó együttműködésben kívánunk sok sikert a munkájukhoz.

EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 projektmenedzsment