Adatvédelem – GDPR

A személyes adatok kezelésének alanyai, mint érintettek, érintetti jogaikat érvényesíthetik az adatvedelem@szgyf.gov.hu e-mail címre küldött kérelmükkel.

Az adatvédelmi incidenseket munkaidőben az adatvédelmi tisztviselőnél lehet bejelenteni.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Hajdú Tünde

Elérhetősége: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. e-mail: adatvedelem@szgyf.gov.hu