A szegedi ferenceseknél jártunk az Osztozón

A lelkigondozásról, hitéletről, mentális segítségnyújtásról és a közösségépítésről szóló Osztozó-fórumaink Csongrád megyei találkozóját a szegedi ferencesek rendházában tartottuk.

Késmárki Zsolt, a főigazgatói iroda témafelelős referense, Bereczki Hajnal, a helyi kirendeltség pszichológus-szupervizor munkatársa és Bezzegh Kelemen ferences szerzetes közös vezetésével. A helyszínválasztás nemcsak a tradíció, hanem a jelen miatt is aktuális volt: a ferencesek nemcsak több évszázada vannak intenzíven jelen a szegediek életében, de a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozó Szolgálat keretében a tanácsadás igen széles spektrumát lefedik a lelkiveztetés, kríziskezelés, családkonzultáció, a döntéshozatal területés és sok egyéb életterületen is. Ingyenes szolgálatukhoz bárki fordulhat akkor is, ha nem hívő: szakismerettel és képzettséggel rendelkező munkatársaik igen sokféle élethelyzetben nyújtanak segítséget, van tehát mit tanulni tőlük.

A osztozás körét Bereczki Hajnal interaktív formában vezette: a lelkigondozáshoz köthető mondatokat olvasott föl, és ehhez ki-ki személyesen asszociálva szólhatott hozzá, mondhatta el kérdéseit, tapasztalatait. A poharat mindig félig üresnek vagy telinek szoktam tekinteni? Elfogadom-e a másik kritikáját, ha az jogos? Félek-e attól, hogy kicsúszik az irányítás a kezemből? Milyen régi rossz emlékek, sérelmek vezetnek? – ilyen és hasonló mondatok hívták elő a jelenlévőkből a gondolatokat, amelyek igen élővé tették a fórumot. Kelemen testvér ezt követően bemutatta nemcsak a ferences „barátok” (a szó eredetére is utaló) segítő jelenlétének régi és mai formáit, hanem betekintést adott a szerzetesek életébe is, végigvezetve a vendégeket a műemlék kolostoron és a templomon.

    

A résztvevőket egy igazi meglepetés-ajándék is fogadta: éppen befejezte a templom ismertetését, amikor fentről egyszer csak megszólalt az orgona gyönyörű hangja. Kiderült, hogy Csanádi László orgonaművész – megtudván, hogy ott vagyunk – rögtönzött kis orgonakoncertre vállalkozott, amit igazi hálával fogadtunk, mert nem számíthattunk rá. A hely és a művész úr az okos gondolatok után igazi szépséggel vett körül bennünket. A szerzetesi ebédlőben maga Kelemen testvér szolgált fel nekünk – példát adva, milyen az igazi ferences lelkület és szolgálat a mindennapokban. Valamennyi résztvevő lélekben és élményekben feltöltődve búcsúzhatott az idei osztozó végén.

  

SZGYF Főigazgatói Iroda