„A siket emberek nem tudnak megtanulni hallani, viszont mi meg tudunk tanulni jelelni!”

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének munkatársai „A siket emberek nem tudnak megtanulni hallani, viszont mi meg tudunk tanulni jelelni!”mottó jegyében jelnyelvi oktatáson vesznek részt, segítve ezzel a hallássérült munkatársukkal illetve más siket embertársaikkal való kommunikációt.

Jelnyelvet tanuló munkatársak ülnek egymás mellett

Schmidt Mónika megváltozott munkaképességű kolléganőnk 2021. december 10-től segíti a Megyei Gazdasági Osztály munkáját mint hivatali asszisztens. Mónika születése óta hallássérült. Anyanyelve a jelnyelv (gesztusokon alapuló vizuális nyelv), de jól tud szájról is olvasni, így nem okoz neki nehézséget mások megértése. Felmerült a kérdés, vajon mi, halló emberek hogyan tudnánk vele a kommunikációt könnyebbé tenni? Mindenki nagyon figyelt, hogy lassan, tisztán, kellően artikulálva beszéljen hozzá, de azt is tudtuk, hogy az eltúlzás és a szavak túlhangsúlyozása eltorzítja az ajakmozgásokat, ezáltal még nehezebbé téve a szájról olvasást.

Köztudott volt előttünk, hogy Mónika több mint húsz éve siket jelnyelvi oktató, Veszprémben, Székesfehérváron és Budapesten is tanít többszintű tanfolyamok keretében. Ebből adódóan a hallás hónapja jegyében ez év márciusában egy új, és első hallásra talán kissé szokatlan kezdeményezéssel fordultunk a kirendeltségi munkatársak felé: „Legyünk akadálymentesített munkahely!” A jelnyelvi alapok elsajátításával magunk is sokat tehetünk azért, hogy összekössük a siketeket a halló társadalommal. Felhívásunkra pár nap alatt nem kevesebb, mint tizenhárom munkatárs jelentkezett.

2022. április 6-a óta heti két alkalommal tart Mónika a munkatársaknak jelnyelvi órákat, akik az első alkalomtól kezdve nagy lelkesedéssel és szorgalommal vesznek részt azokon.
Az első órán Mónika érzékenyítő tréninget tartott jelnyelvi tolmács segítségével. A következő órákon már a fonomimikát (betűk a-b-c) tanította.

Ezt követően már olyan témákat tanulhattunk, mint a köszönési formák, kérdések, családtagok, számok 1-1000-ig, napok, napszakok, egyszerű cselekvések és munkák. Mónika az adott órán tanultak otthoni gyakorlását rövid videós bejegyzéseivel is segíti. Mára már a munkatársak a sok-sok gyakorlásnak köszönhetően be tudnak mutatkozni, be tudják mutatni családjukat, el tudják jelelni, hogy hol dolgoznak és ott mi a feladatuk, illetve egyszerűbb mondatokat is képesek kifejezni a jel és mimika alkalmazásával. Ma már hála Mónikának tudjuk azt is, hogy a mimikának milyen fontos grammatikai szerepe van a jelnyelvben.

Emberek körben állnak és összeérintik az ujjaikat

A jelnyelvi alapképzésnek természetesen nem az volt a célja, hogy a munkatársak jeltolmácsként működjenek, a képzés azonban nagyban segíti a siketekkel való kapcsolatfelvételt. Az életben bárki kerülhet olyan szituációba, amikor a jelnyelvi tudással segítséget adhat vagy kaphat.


SZGYF-Veszprém Megyei Kirendeltség