Teljes megújulás a Fővárosi Földhivatalnál (1998-2014)

A Fővárosi Földhivatal hosszú fejlődésen ment keresztül, míg egy rosszul működő, átláthatatlan szervből a közigazgatás egyik legjobban működő szervezetévé vált. A következetes és jó menedzsmentnek, az eredményorientált vezetésnek köszönhetően ismeretlenné vált a korrupció és a hivatali visszaélés, jelentősen nőtt a szervezet szakmai színvonala, stabilizálódtak a működés személyi és pénzügyi feltételei és a szervezet működése hosszú távon is fenntartható. A számonkérhetőség, az etikus működés, a szakmai felkészültség a korrupció megelőzését jelenti, mindezen elemek között pedig a felkészült és hiteles vezetés teremti meg az összhangot. A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a Fővárosi Földhivatalnál évek alatt sikerült a változó külső feltételekhez jól alkalmazkodó, integritás alapú szervezeti kultúrát és működést kialakítani.

Kapcsolódó témák:

esettanulmány