Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály

A Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban: Osztály) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (II. 26.) EMMI utasítása alapján az Esélyteremtési Főosztályon végzi feladatait. Az Osztály elsősorban a Főigazgatóság által fenntartott, fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények szakmai koordinációját látja el.

Az Osztály ellenőrzi és segíti az állami fenntartásban működő fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények szakmai tevékenységét; közreműködik a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátásában, a forrás jogszerű felhasználásában. A Szociális Integrált Adatkezelő Rendszer alapján nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást biztosító, a Főigazgatóság által fenntartott intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról, amelynek adataiból elemzést készít. Az Osztály által készített beszámolók tájékoztatást és információt nyújtanak a szakmai irányító szerv részére, ezáltal elősegítik a foglalkoztatáspolitika és a szakmafejlesztési területre irányuló stratégiai döntéshozatalt.

Az Osztály a szolgáltatásfejlesztés és a hatékony kommunikáció érdekében feltérképezi, megszervezi és lebonyolítja a szakterülethez kapcsolódó szakmai képzések, tréningek, tematikus munkacsoportok körét a fenntartott intézmények vonatkozásában; előkészíti, szervezi és koordinálja a Főigazgatóság intézményei által végzett fejlesztő foglalkoztatásban előállított termékek vásárait, elősegíti az értékesítést; valamint képviseli a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények szakmai érdekeit. AAAAA

Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály munkatársai és elérhetőségük

– Bakos Edina, osztályvezető
Telefonszám: +36 30 565 8920
E-mail: bakos.edina@szgyf.gov.hu
– Mátó Márk, fejlesztő foglalkoztatási referens
Telefonszám: +36 30 473 8133
E-mail: mato.mark@szgyf.gov.hu
-Zalai Viktória, fejlesztő foglalkoztatási referens
Telefonszám: +36 30 016 7654
E-mail: zalai.viktoria@szgyf.gov.hu
– Timár-Tóth Borbála, fejlesztő foglalkoztatási referens
Telefonszám: +36 30 469 0363
E-mail: toth.borbala@szgyf.gov.hu

Osztály – Telefonszám: +36 70 504 6948
E-mail: eselyteremtes.fejlesztofogi@szgyf.gov.hu