Víziónk

Célunk az országos szociális és gyermekvédelmi ellátás rendszerét akként megerősíteni, hogy az állam által kötelezően ellátandó és más szereplők által nem vállalt feladata a kor kihívásaira kellő rugalmasság mellett maradéktalanul megvalósuljon, amelyhez az állam kellő garanciákat is biztosít.

Célunk továbbá olyan biztonságos és kiszámítható szolgálatatást nyújtani a rászorultaknak, amely figyelembe veszi egyéni életkori és képességbeli igényeiket, és olyan körülményeket biztosít arra, hogy teljes értékű életet éljenek.

Mindezek eléréséhez egy olyan megbízható és stabil intézményhálózat működtetése a cél, amely egységes iránymutatás szerint, transzparensen, költséghatékonyan bánik erőforrásaival és használja vagyontárgyait. A magas szakmai színvonal biztosításához elengedhetetlen a képzett munkaerő megnyerése és annak alacsony szintű fluktuációjának garantálása, éppen ezért vonzóbbá kell tennünk a szociális pályát különösen a befektetett emberi erőfeszítések elismerése által is.

Mindazonáltal egy olyan társadalom formálásához szeretnénk hozzájárulni, amelyben egyre kisebb mértékben van szükség hiánypótló munkánkra.