„Nagyon érzékenynek kell lennünk, mert a gyermekek is nagyon érzékenyek” – Beszélgetés Nagy Kálmánnal kirendeltség igazgatóval

Nagy Kálmán, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Vármegyei Kirendeltségének igazgatója 2023. augusztus 20. alkalmából a A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Méltatásában kiemelték a gyerekvédelem terén kifejtett sikeres tevékenységét. Gratulálva a magas állami kitüntetéshez, ennek a sikernek a hátteréről, elméletéről és gyakorlatáról kérdeztük, hiszen szakmai és laikus körökben is elismert a tevékenysége, ráadásul elkötelezettségének és magas szintű tanulmányainak köszönhetően erős lábakon áll a tudása választott hivatása gyakorlása mögött.

Nagy Kalman

Charles Dickens korszakos regényé,t a Twist Olivért 1823-ban adták ki. Dickens a bűnözőkről és erkölcstelen életükről egyáltalán nem festett romantikus képet. Épp ellenkezőleg: azáltal, hogy lerántotta a leplet a korabeli London árva gyermekeinek nagyon is sanyarú sorsáról és a velük való kegyetlen bánásmódról, műve nemzetközi viszonylatban is súlyos aggodalmakat váltott ki, melyet olykor a nagy londoni árvakrízis néven is említenek. A társadalmi sokkot szerencsére intézkedések is követték. Magyarországon is?

Ha a magyarországi gyakorlatot nézzük, akkor európai szinten is példátlanul hamar reagált a magyar állami rendszer, ugyanis az első bentlakásos intézményeket már az 1880-as években már intézményesítették. Ez volt Aszód(1884), ezt követte Rákospalota(1899), Felvidéken Kassa, Erdélyben Kolozsvár, volt Székesfehérváron, tehát létrejött egy olyan állami intézményi forma amely garantálta a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését. Nyilván ez még nem az a családias környezet, mely napjainkra kialakult de ez már egy olyan forma volt, amikor az állam azt mondta, hogy igen, ez az én feladatom, ezt vállalom, és próbálom ezt a társadalmi helyzetet ilyen módon megoldani. Emellett nyilván voltak egyházi szervezetek is Magyarországon, illetve voltak különböző karitatív testületek, de az első államilag szervezett forma a Csemegi Kódexszel együtt ilyen módon jelent meg. (A Csemegi-kódex az 1878. évi V. törvénnyel színre lépő büntető törvénykönyv, az első magyar nyelvű, átfogó büntetőjogi szabályozást tartalmazó törvénykönyv volt Magyarország történelmében) Nyilván ezeket követték még különféle szabályozók, intézkedések, de ez volt az alapja az Európában is egyedülálló magyar gyermekvédelmi rendszernek.

Ezek gondozó-nevelő, vagy javító-nevelő intézetek voltak inkább?

A két funkció nem különült el teljesen. Ezekben az intézményekben olyan családok dolgoztak akik ellátták a nevelési, oktatási és gondozási feladatot. És ez a fajta megközelítés hozta azt, hogy az egész napi munkát, az egész napi tevékenységrendszert úgy sikerült megszervezni, hogy képezzék-oktassák a gyerekeket, legyen biztosítva az ismeretbővítés, legyen hasznosan eltöltve a nap. Minden intézménynek volt oktatási képzési rendszere, ahol konkrét szakmát is tanultak, volt ahol kertészetet, volt ahol a szövő-ruhakészítő mesterséget, volt ahol iparos munkát végeztek, például az aszódi intézetben kocsigyártó üzem működött.

Ez az az Aszódi intézet, ami még ma is működik?

Igen, az egy történelmi múltú intézmény. A munkára nevelés szakmaoktatás kibővült még sport és szabadidő tevékenységekkel. Nagyon erős volt az egyház jelenléte, tevékenysége. Ezekben az intézményekben külön templomok, kápolnak álltak az egyházi tevékenységekre.
Nagyon sok évet eltöltött a gyermekvédelemben, gyermeknevelésben. De nem mindenki olyan türelmes lélek mint ön. Mit érez, amikor valaki azt mondja: „Istenverte büdös kölök”!
Ez jelzésnek rossz. Üzenetnek szintén rossz. Ha esetleg kollégák egymás között ilyet mondanak, az szintén rossz, mert így nem mutatunk rá a problémára, ami ezt a megnyilvánulást kiváltja. Ez csak dühöngésre jó. Magát a problémát nem szünteti meg. Nekünk szakembereknek ettől sokkal fókuszáltabbnak kell lenni. Sokkal mélyebben kell kezelni ezt a területet, nagyon érzékenynek kell lenni, mert a gyerekek is nagyon érzékenyek. Meghallanak egy rossz kifejezést, és lehet hogy szó szerint beléjük ég. Tehát ez minden körülmény és helyzet vonatkozásában elutasítanám.

Hogyan választotta ezt a hivatást?

Estemben ez a gyökerekből ered. Én is meglehetősen komisz kölök voltam, jól lehet nagyon nyitott a világra.

Bocsásson meg, de önöknél nemcsak egyszerűen komisz kölkök vannak. Legyünk őszinték nemcsak angyalokkal dolgoznak.

A különféle rossz cselekményeknek nagyon gyakran bonyolult az eredője. Sokszor a társaságnak, a körülményeknek, tudatmódosító szereknek meghatározó szerepük van. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy minden esetben alaposan megvizsgáljuk a cselekmények, a szereplők hátterét. Mindig tanulmányozni kell a gyermeknek az előéletét. Ez komoly team munka. Pedagógusok, pszichológusok, mentálhigiénikusok dolgoznak a rendszerben.

SZGYF Központ