2014-2020 közötti fejlesztési időszak

A 2017-2020 közötti fejlesztési időszak egy nagyon intenzív, komplex, más-más célú projekteket foglalt magába. Szerepelnek közöttük diagnosztikai gépek beszerzése, informatikai eszközök megvásárlása, hatalmas építkezések és felújítások, energetikai korszerűsítések, de rászorulóknak tanácsadás és szakemberek továbbképzési tanfolyamai is.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hazai forrásból országosan 96 szociális és gyermekvédelmi ellátást biztosító helyszínen vitt végbe komplex energetikai fejlesztési, korszerűsítési beruházást, többek között utólagos homlokzat- és tetőszigetelést, tető héjazat cserét, külső nyílászáró-cserét, fűtésrendszerek korszerűsítését, valamint napelemes rendszer telepítését összesen 5,36 milliárd forint felhasználásával.

A megvalósult beruházások eredményeként az épületek kevesebb energia felhasználásával működtethetőek, továbbá a napelemes rendszerek által termelt villamosenergia jelentős mértékben hozzájárul a működtetési költségek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. Az így elérhető üvegházhatást okozó gázok éves csökkenésének mértéke 241,707 tonna CO2-vel egyenértékű. Mivel a rendszerek által termelt villamosenergia az intézmények energia igényének részbeni vagy teljeskörű energia szükségletét kielégíti, ez jelentős költségmegtakarítást is eredményez.

Az energiafelhasználás csökkentését, a felhasználás hatékonyságának javítását eredményező fejlesztéseknek köszönhetően csökkent az épületek energia igénye, az intézmények energia felhasználása.

Európai uniós forrásból több, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményben 50 kWA csatlakozási teljesítményű (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek telepítése valósult meg:

  • Heves Vármegyében 4 helyszínen, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében pedig 7 telephelyen 447 kWA összesített napelem teljesítménnyel valósult meg a beruházás,
  • Tolna Vármegyében 4 telephelyre telepített napelemes rendszerek összes teljesítménye 226,84 kW.

Az EFOP és VEKOP konstrukciók keretében a Kormány célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, az intézmények fejlesztését, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű, gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotból eredő egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kisérő projektjében – amit a Magyar Államkincstárral konzorciumban vittünk véghez – a csomagosztásban elért rászoruló személyek számára a gyermekszegénység visszaszorításához a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez kapcsolódóan személyes tanácsadás, szolgáltatások igénybevételére volt lehetőség. A tanácsadók több mint 20.000 szolgáltatást kérő ügyfél részére nyújtottak személyes tanácsadást.

területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 720 millió forint európai uniós támogatási forrást fordíthattak szolgáltatásaik fejlesztésére.

Az intézmények új informatikai eszközökhöz, illetve az azokhoz kapcsolódó szoftverekhez jutottak, így gyorsabban folyhat az ügyintézés a szakszolgálatokon.

Harmincnyolc személyautóval és tíz kisbusszal bővült országos szinten a szakszolgálatok járműállománya, amelynek köszönhetően a munkatársak könnyebben és gyorsabban tudnak az ellátásban részt vevők segítségére sietni, valamint a szállításukat biztosítani.

diagnosztikai és pszichoterápiás eszköztár fejlesztésével a szakemberek változatosabb eszközökkel és módszerekkel segíthetik a klienseik fejlődését.

A szakmai munka fejlesztése, a korszerűbb segítségnyújtás érdekében a szakszolgálati dolgozók továbbképzésen vettek részt. A támogatási forrásból beszerzett bútorok révén kellemesebbé és komfortosabbá vált a környezet az ellátottak és az ott dolgozók számára.

Megépültek befogadó otthonok, gyermekotthonok és lakásotthonok, illetve bővítettük bővítettük kapacitásukat, felújítottuk, korszerűsítettük őket. Az építési, felújítási, korszerűsítési munkálatok között szerepelt többek között: a lakóegységek felújítása, vizesblokkok kialakítása, nyílászárók cseréje, konyhák felújítása és korszerűsítése, festés-mázolás, kertrendezés, a sportpályák kialakítása, valamint a működéshez szükséges berendezési tárgyak beszerzése, valamint akadálymentesítése. Ezáltal összesen 720 gyermek részére biztosítunk jobb elhelyezési körülményeket.

A konvergencia régiókban 2,86 milliárd forint uniós támogatásból megvalósult beruházások eredményeként megújult, valamint új, korszerűen berendezett épületekbe költözhetett 398 gyermek.

A közép-magyarországi régióban 1,54 milliárd forint támogatásból 328 gyermek gyermekotthoni, lakóotthoni és speciális gyermekotthoni elhelyezését biztosító fejlesztések történtek.

szociális ellátást biztosító intézmények fejlesztéséhez 18,72 milliárd forint uniós támogatás állt rendelkezésre. A támogatás felhasználásával kiváltottunk 1 925 intézményi férőhelyet 166 támogatott lakhatást biztosító ház, lakás építésével, felújításával. A létrehozott támogatott lakhatási férőhelyeken élők, valamint a nappali ellátásokban érintettek számára a szolgáltatások igénybevétele új, és a meglévő épületek átalakításával, bővítésével, felújításával érintett 29 szolgáltató központban biztosított.

rehabilitációs vagy átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítéséhez 1,06 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre. Ennek eredményeként 16 intézményben 685 ellátott részére elhelyezést biztosító épület újítottunk fel. A fejlesztések hozzájárulnak az ellátottak életminőségének javításához, a beruházással érintett területeken többek között az ellátottak igényeihez alkalmazkodó akadálymentes lakókörnyezet, vizesblokkok kialakítása, padlóburkolatok, belső és külső nyílászárók cseréje és festése valósult meg, mindezeken kívül liftfelújítás, eszközbeszerzés is történt.

A 2014-2020 közötti fejlesztési időszak teljes projektdokumentációja itt érhető el.