E-ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. a) pontja alapján az államigazgatási szerv elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Természetes személy ügyfél az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásában rendelkezhet úgy, hogy ügyeit elektronikus úton kívánja intézni. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben erről nem tett rendelkezést, az E-ügyintézési tv. 25. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Főigazgatóság, mint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyintézés során az ügyféllel szemben elektronikusan kell, hogy eljárjon.

A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

A Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
E-ügyintézési tv. alapján elsődlegesen:
Hivatali kapu rövid neve: SZGYF
Hivatali kapu KRID azonosítója:  334967975

A Főigazgatóság egyes szervezeti egységei által használt hivatali kapukat tartalmazó táblázatot itt tekintheti meg:

Hivatali kapu megnevezése

KRID:

Szervezeti egység / Kirendeltség

SZGYFBACS

641457132

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség
SZGYFBAR

645495949

Baranyai Megyei Kirendeltség
SZGYFBAZ

744485148

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kirendeltség
SZGYFBEKES

641467333

Békés Megyei Kirendeltség
SZGYFBESZ

243478774

Közbeszerzési és Beszerzési Osztály
SZGYFCSONG

348405365

Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltség
SZGYFFEJ

540455964

Fejér Megyei Kirendeltség
SZGYFFOV

746487131

Pest Megyei Kirendeltség
SZGYFGYOR

746477315

Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség
SZGYFHAJ

744455966

Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség
SZGYFHEV

142485962

Heves Megyei Kirendeltség
SZGYFHUMAN

245323179

Személyügyi Főosztály
SZGYFJASZ

445487314

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség
SZGYFKOM

748427329

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség
SZGYFMUNKA

752882395

Munkaügyi Osztály
SZGYFNOG

742427930

Nógrád Megyei Kirendeltség
SZGYFPEST

743425140

Pest Megyei Kirendeltség
SZGYFSOM

649465146

Somogy Megyei Kirendeltség
SZGYFSZAB

143405339

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
SZGYFTOLNA

158208151

Tolna Megyei Kirendeltség
SZGYFVAS

740445341

Vas Megyei Kirendeltség
SZGYFVESZP

242460716

Veszprém Megyei Kirendeltség
SZGYFZALA

541405163

Zala Megyei Kirendeltség

Információátadási szabályzat

A Főigazgatóság hatályos információátadási szabályzata az alábbi linken érhető el:
Hatályos információátadási szabályzat (PDF dokumentum)
Központi ügyfélkapcsolati elérhetőség

A Főigazgatóság SZÜF felületen publikált ügytípusai

•    Közérdekű adatigénylés (SZGYF)
•    Panaszok és közérdekű bejelentések a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

Az alábbi táblázat a Főigazgatóság hatáskörébe tartozó e-Papíron intézhető ügytípusok ügyeket sorolja fel:

 TÉMACSOPORT – Kormányzati Ügyfélvonal  ÜGYTÍPUS Kormányzati Ügyfélvonal
 1.  Adatigénylés  Közérdekű adatigénylés
 2.  Panaszok / közérdekű bejelentések  Panaszok, közérdekű bejelentések
 3.  EGYÉB


Kötelező elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jegyző, költségvetési szerv, ügyész, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, állam, valamint az ügyfél jogi képviselője, ennek megfelelően – amennyiben az adott ügyben nem kizárt az elektronikus ügyintézés – az erre kötelezett ügyfél az eljárásban nyilatkozatát csak elektronikus úton teheti meg.
Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét.
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél nem elektronikus nyilatkozatot tesz, ennek általános eljárásjogi következménye, hogy az előírásoknak meg nem felelő nyilatkozata hatálytalan, azt úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna. (Eüsztv. 9. § (5) bekezdés)

Az ügyfelek által használható elektronikus felületek

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):
Emellett felületet ad az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu működéséhez, elektronikus tájékoztatást nyújt köz-, államigazgatási ügyekben, e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban és tartalmazza a legfontosabb információkat Magyarországról. A portálon elérhetők a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, szolgáltatók adatai, ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták és hatályos jogszabályok.
A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

e-Papír:
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság webes alkalmazás és e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elektronikusan intézhető ügyei megtalálhatóak a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Ügyfél rendelkezése

Felhívjuk figyelmét, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
Természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Üzemzavar, üzemszünet

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha
a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,
b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,
c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.
Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.
A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.
A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.