E-aláírás

Napjainkban egyre elterjedtebb az elektronikus iratkezelés – így a közigazgatásban is –, amelynek kulcseleme a megfelelő elektronikus aláírás megléte.

Az elektronikus aláírás nem egy kézi, papírra vetett aláírás, amelyet aztán beszkennelünk, vagy lefotózunk, hanem egy eljárás; egy olyan eljárás, amelynek segítségével digitálisan aláírhatunk bármilyen elektronikus dokumentumot, szerződést, számlát vagy adatot.

Az így létrejött elektronikus irat bizonyító ereje, azaz joghatása megegyezik a papírra nyomatott dokumentumok kézzel írott aláírásával, vagy egy közjegyző előtt tett aláírással.

Az elektronikus aláírás valójában egy elektronikus adatsor, azaz az elektronikus dokumentumhoz azonosítási célból logikailag, vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adatsor, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja a dokumentum eredetét, hitelességét, sértetlenségét, és azonosítja az alanyt, mint aláíró személyt, illetve bizonyítja az aláírás tényét. Az elektronikus aláírás az aláíró (alany) magánkulcsával készül és kizárólag annak párjával, a nyilvános kulccsal lehet ellenőrizni az aláírás eredetiségét, az aláírt elektronikus dokumentum hitelességét.

Főigazgatóságunknak is megvan a saját elektronikus aláírási, elektronikus bélyegzési és elektronikus tanúsítványkezelési szabályzata, amely rendelkezik arról, hogy mely munkatársunk milyen regisztrált e-mail címmel, mekkora időtartamra, milyen azonosítóval mely minősítésű aláírást, adatkulcsot használhatja, amelyet a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. oszt ki számára.

Ezen a linken eléri az SZGYF-ben elektronikus aláírásra jogosultaknak kiosztott kulcsokat , a Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrzés Szolgáltatás felületén pedig leellenőrizheti bármilyen dokumentum hitelességét.