Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye – ÁPOLÓ

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Csongrád-Csanád Vármegye


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ÁPOLÓ

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Intézményi iktatószám: 90606-H/432-9/2024

Tevékenységi kör: Az ellátottak ápolása, gondozása, gyógyszerelése, továbbá orvosi írásbeli megbízás alapján a szakápolási tevékenységek végzése, érvényes működési engedély és magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság meglétével. Az ápolási, gondozási feladatokat az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának figyelembevételével végzi.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20-40 óra, váltásos, teljes
vagy részmunkaidős foglalkoztatás.

Munkavégzés helye: Szeged, Agyagos u. 45.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bentlakásos szociális szakellátás. Súlyos, középsúlyos értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos személyek részére teljes körű ellátást biztosító integrált intézmény.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

Az állással kapcsolatos egyéb információ: Önéletrajz emailen a waltner@tiszanet.hu címre benyújtható a
munkakör és a hirdetési azonosító megjelölésével.

Az állás betöltésének feltétele: Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány (Kjt.).

Elvárt szakképesítés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott képesítések.

Az állás betöltése során előnyt jelentő személyes kompetenciák: – Önállóság – Probléma-megoldó készség – Pszichés terhelhetőség – Kommunikációs készség – Szakmai lojalitás.

Az állás betöltéséhez szükséges benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, önéletrajz, adatkezelési nyilatkozat.


A jelentkezés elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Az álláshelyre történő jelentkezés határideje: folyamatos.

Kapcsolódó témák:

Intézményi pályázatok