„Az ellátottak jóléte, boldogsága, kiemelkedő eredményei, amire legszívesebben gondolok” – Beszélgetés Dr. Pitzné Heinczinger Mónikával

Dr. Pitzné Heinczinger Mónika, a Pest Vármegyei Kirendeltség igazgatója kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként vehette át a Szent Kristóf a Gyermekekért díjat. Az elismerés kapcsán beszélgettünk igazgató asszonnyal, szakmai életútjáról, a kirendeltségen folyó munkáról, a pályáján megtapasztalt sikerekről és nehézségekről.

Dr. Pitzné Heinczinger Mónika a díj átvételekor

Ön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megalakulásától, 2013-tól kezdődően látja el a Pest Vármegyei Kirendeltség igazgatói feladatait. Mesélne arról, milyen szakmai út vezetett a kirendeltségi munkáig?

Szakmai pályafutásomat 1989-től 1992-ig a Szobi Vörösmarty Mihály Nevelőotthonban kezdtem. Itt nevelőként dolgoztam, majd rövid kitérőként a versenyszférában helyezkedtem el. Szívem visszahúzott a szociális ellátásba, ezért 2000-től a Sződligeti Viktor Speciális Otthon gazdasági vezetője, majd 2007-től igazgatója lettem. Igazgatói teendőim mellett módszertani feladatokat is végeztem, megszerveztem Pest vármegyében a fogyatékkal élő személyek alap-, felül- és rehabilitációs vizsgálatát. Részt vettem a szociális ágazat dolgozóinak képzésében, évekig tanítottam a szociális ápolók, és gondozók új nemzedékét. Ezt követően kaptam felkérést a Pest Vármegyei Kirendeltség vezetői feladatainak ellátására.

Dr. Pitzné Heinczinger Mónika, a Pest Vármegyei Kirendeltség igazgatója
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkártól vette át
a Szent Kristóf a Gyermekekért díjat.

Milyen feladatokkal foglalkozik a kirendeltség vezetőjeként? Alapvetően milyen feladatokat lát el egy vármegyei kirendeltség?

Az intézményekkel kapcsolatos középirányítói és intézményfenntartói operatív feladatokat végzünk a kirendeltségen. Ezen feladatok kiterjednek az intézmények szakmai, humánpolitikai, jogi, adatvédelmi, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, pénzügyi-gazdálkodási és pályázati tevékenységek igazgatására és ellenőrzésére. Az igazgató irányítja a kirendeltség tevékenységét, valamint felelős a kirendeltség törvényes működéséért és biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszert.

Ha visszatekint az elmúlt tíz évre, mi jelentette a legnagyobb kihívást a munkában?

A Pest vármegyei és fővárosi illetékességű szociális és gyermekvédelmi intézmények feladatellátásának egységesítése, fejlesztése az, ami a legnagyobb körültekintést, kihívást jelentette.

Mi az, amire a legszívesebben emlékszik az elmúlt tíz évből?

Az ellátottak jóléte, boldogsága, kiemelkedő eredményei, amire legszívesebben gondolok. Különösen nagy öröm volt számomra Kovács Linda műkorcsolyázó tehetségének kibontakozása, elismerése. Linda első nagy sikerét 2019 októberében érte el Helsinkiben, kategóriájában megnyerte az Európa-bajnokságot. Linda 2021. december 10-én Grazban, az Austrian OPEN-en, az előkelő 2. helyezést érte el műkorcsolya sportágban, egyéni számban.

Milyen feladatok állnak Ön előtt, illetve a kirendeltség előtt az elkövetkező időszakban?

Feladatomnak tekintem a szociális ellátórendszer hatékony működésének segítését, az ellátás színvonalas biztosítását.

Ön a Fényszóró Kulturális Alapítványnak is tagja. Mivel foglalkozik ez az alapítvány?

A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik a sérült, halmozottan fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek kulturális életének színvonalasabbá tételéért. Minden embernek, ezáltal a sérült gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek is alapvető joguk van a kultúrához, valamint a színvonalas szórakozáshoz, ezt kívánja támogatni az Alapítvány.

Az Alapítvány programjai átfogják az ország területén lévő iskolákban, intézményekben, zárt körben, családokban élő sérült emberek körét. Céljaink között szerepel az intézmények kulturális eszközeinek fejlesztése, ünnepi műsorainak megszervezése, élmény- és zeneterápiás foglalkozások szervezése, továbbá elősegítjük és támogatjuk – lehetőségeink szerint – a sérült emberek alkotó tevékenységét, munkavégzését. Programjaink, rendezvényeink térítésmentesek a résztvevők számára, tevékenységünket önkéntes munkában végezzük.

Mit jelent Ön számára a Szent Kristóf a Gyermekekért díj?

Nagyon örülök a díjnak, melyet a szakmai munkám elismeréseként, megbecsüléséért kaptam.

Gratulálunk a díjhoz!