1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek – 2022.07.14

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban Utolsó módosítás: 2022. július 14
1Hivatalos névBelügyminisztérium
2Székhely1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
3Postacím1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
4Postafiók cím1903 Budapest, Pf.: 314.
5Telefonszám+36 (1) 441-1000
6Faxszám+36 (1) 441-1437
7Központi elektronikus levélcímugyfelszolgalat@bm.gov.hu
8A honlap URL-jehttps://kormany.hu/belugyminiszterium
9Hivatali tárhely címeBELUGY, KRID azonosító: 629214158
10Ügyfélszolgálat elérhetőségeGondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság
11Ügyfélkapcsolati vezetődr. Szebeni Andrea osztályvezető
12Telefonszám1818 (külföldről hívható telefonszám: +36 (1) 550-1858)
13Elektronikus elérhetőségeugyfelszolgalat@bm.gov.hu
14Postacím1093 Budapest, Pf.: 314
15A Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjeDr. Tarczi-Ábrahám Dominika
16Telefonos elérhetőségeTel: +36 (1) 999 4348
Mobil: 06 30/ 165 5779
17Elektronikus elérhetőségeadatvedelem@bm.gov.hu