195 találat

Főigazgatói iroda

Főigazgatói Iroda Vezető neve és elérhetőségei Telefonszám: +36-1-769-1704 / 5717 mellék E-mail: titkarsag@szgyf.gov.hu Feladata a központi koordinációs, ügyviteli, kommunikációs tevékenységek biztosítása, valamint a megfelelő informatikai infrastruktúra és humánerőforrás rendelkezésre állásának…

Jogi Főosztály

Jogi Főosztály Feladata a Főigazgatóság jogi képviseletének ellátása, a Főigazgatóság részére a jogi, szabályozási, intézményfelügyeleti szakértelem biztosítása, a szervezeti koordinációt érintő feladatok ellátása. A Jogi Főosztály vezetője feladatait a főigazgató közvetlen irányítása mellett látja…

Integritásmenedzsment Főosztály

Integritásmenedzsment Főosztály Vezető neve és elérhetőségei Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9065 mellék E-mail: integritasmenedzsment@szgyf.gov.hu Az integritás alapú működés alatt a szervezet szabályszerű, az irányító szerv és a szervezet vezetője által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és…

Belső Ellenőrzési Főosztály

Belső Ellenőrzési Főosztály Feladata független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység ellátása, amellyel az ellenőrzött szervezet működését fejleszti és eredményességét növeli, rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli az irányítási és belső kontrollrendszer…

Alaptevékenység

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)…